هیئت امنا

اعضای هیئت امنا

مهندس مجتبی خسرو تاج

سمت در انجمن اتیسم ایران: رئیس هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل سازمان توسعه تجارت و قائم مقام وزیر در امور تجارت

مهندس محمد سالاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران:  عضو شورای اسلامی شهر تهران

مهندس حسین نحوی نژاد

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: معاونت توانبخشی بهزیستی کشور

یوسف شفقتی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: رئیس دپارتمان ژنتیک بیمارستان صارم

لادن طباطبایی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سوابق شغلی و تحصیلی: بازیگر سینما و تلوزیون

دکتر مسعود کنزی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: رئیس کمیسیون پزشکی دانشگاه آزاد

مهرناز حسن زاد

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مدیرعامل موسسه ی مهرمن

الهه گودرزی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سوابق شغلی: خبرنگار مجلس شورای اسلامی

X