ارارات اواکیان

سمت در انجمن اتیسم ایران: بازرس علی البدل

دکتر غلامرضا حاجتی

سمت در انجمن اتیسم ایران : بازرس اصلی انجمن اتیسم ایران

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: ریاست دپارتمان روانپزشکی بیمارستان صارم

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم
X