همیاری

 

انجمن اتیسم ایران سازمانی مردم نهاد است که به پشتوانه کمک های مردمی برای تحقق اهداف خود که شامل اطلاع رسانی در سطح جامعه و توانمند سازی خانواده است، فعالیت می کند.

واحد جلب مشارکت در انجمن اتیسم ایران مشتاقانه پذیرای حمایت های نقدی و غیر نقدی شما یاوران گرامی می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۴۸۰۸۵ -۰۲۱ داخلی ۳۰۳ در تماس باشید.

می توانید از طریق

شمار حساب:۱۴۷۸۵۰۵۶۶۳۵۲۸۱

و شماره کارت: ۶۲۷۴۱۴۰۰۱۷۹۸۱

حامی کودکان اتیسم باشید.

همچنین با انتخاب یکی از موارد زیر می توانید ما را در راه حمایت از خانواده ها و افراد دارای اختلال طیف اتیسم یاری نمایید.

X