دکتر محمد تقی چراغچی

سمت در انجمن اتیسم ایران: نایب رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در در بیماری های غیر واگیر، نماینده سازمان های مردم نهاد دار وزارت کشور، قائم مقام مدیر انجمن گابریک

تاریخ تولد: ۱۳۲۳

تحصیلات: 

در خرداد ماه ۱۳۴۸ از دانشکده پزشکی  دانشگاه مشهد  با درجه دکترای پزشکی  فارغ التحصیل گردید. مدیریت  بهداشتی را در دانشکده  بهداشت و علوم تحقیقاتی بهداشتی دانشگاه تهران  (۱۳۵۲) و تخصص بهداشت عمومی  را در دانشگاه لیدز انگلستان گذرانید (۱۹۷۶) و پس از آن  دوره های آکادمیک  دیگری را در دانشگاه نروژ، CDC  آتلانتا  در ایالات جورجیای  آمریکا  و مدیریت PHC رادر اسکایب سازمان ملل متحد در تایلند  را پشت سر گذاشت

سوابق شغلی:مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در در بیماری های غیر واگیر، نماینده سازمان های مردم نهاد دار وزارت کشور، قائم مقام مدیر انجمن گابریک

X