دکتر مصباح انصاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهداشت جهانی در خصوص درمان اتیسم

تاریخ تولد:۱۳۵۱

تحصیلات: دکتری روابط بین‌الملل

سوابق شغلی: عضو کارگروه ملی حقوق شهروندی کنگره بین المللی حقوق شهروندی

عضو کارگروه کشوری مدیریت اختلالات نافذ رشد

عضو کارگروه تدوین سند ملی اتیسم و اختلالات نافذ رشد

X