ایران، جهانی در یک مرز
فروردین ۷, ۱۳۹۷
اهمیت «روز جهانی اتیسم » و ضرورت یک ماه آگاه سازی پیرامون اتیسم
فروردین ۱۳, ۱۳۹۷

کودکان و نوجوانان “دختر طیف اتیسم” در حال رشد هستند…

?شعار امسال (۲۰۱۸) روز جهانی اتیسم در خصوص “توانمند سازی دختران و زنان طیف اتیسم” میباشد.
?متاسفانه در کشورمان عدم توجه و رسیدگی به نیازمندی های خاص دختران طیف اتیسم که مشکلات شان بسیار بیشتر و بارزتر از پسران این طیف در سنین مختلف رشد و دوران بلوغ میباشد را شاهد هستیم.
?مهمترین محورهای توجه به نیازهای خاص دختران طیف اتیسم بر اساس اولویت و‌ در ایران عبارتند از :
?توجه به آموزش، درمان و توانمند سازی و حرفه آموزی
?آموزش های فرهنگی به جامعه و کاهش مشکلات اجتماعی دختران اتیسم(پوشش، حمل و نقل عمومی، نگاه خیره، برچسب، خشونت و…)
?آموزش و بهداشت بلوغ
?امید است با توجه ویژه به این طیف از اختلال در سطوح مختلف مدیریتی، خصوصا سیستم آموزشی و بهداشتی، شاهد استفاده ی برابر و مناسب از ساده ترین حقوق شهروندی در کودکان طیف اتیسم خصوصا دختران عزیزمان باشیم.

Our children and teenagers with Autism Spectrum Disorder (ASD) are getting matured.
۲۰۱۸ World Autism Awareness Day (WAAD) observance is ‘Empowering Women and Girls with Autism’.

Unfortunately, we can observe ignoring and passing over girl’s special needs with Autism Spectrum Disorder (ASD), which their challenges are much further and more clear than boys with ASD, in different growth and maturation stages in our country.

The main prioritized subjects should be addressed for the girl’s special needs with Autism in Iran are:
• Focusing on education, therapy, empowering, and vocational education
• Cultural training to community and decline social challenges of the girls with Autism (dress/ hijab, public transportation, discrimination, stereotype, violence and etc.)
• Education and maturity health

We hope a special and extra care towards Autism from our education and health system in different managerial levels lead our society to equal human rights for children with Autism, especially our dear girls

X