شعب و دفاتر همسو با انجمن اتیسم ایران

اهداف: 

آگاهی واطلاع رسانی عموم جامعه

توانمند سازی خانواده های دارای فرزند اتیسم

فعالیت در راستای اهداف

برگزاری کارگاههای مختلف جهت آگاهی عموم مردم

برگزاری کارگاههای آموزشی جهت خانواده ها

توزیع مجله آوای اتیسم دربین خانواده ها ، سازمانها و ارگانها

توزیع بروشورو پمفلت های آموزشی واطلاع رسانی ویژه خانواده ها

توزیع بروشورو پمفلت های آموزشی واطلاع رسانی عمومی اتیسم

آیین نامه دفاتر همسوبا انجمن اتیسم ایران

دفاتر همسو دفاتری هستند که بنا به تقاضای اعضای اصلی مقیم در یک استان یا شهرستان به منظور جلب مشارکت  مردمی واطلاع رسانی  و ارائه خدمات به افراددارای اختلال اتیسم طبق این آیین نامه مربوطه تاسیس می شود.

مقررات مالی شعبه

منابع مالی منتخب از محل های ذیل تامین می شود:

 

 • شعب از نظر مالی مستقل بوده ودر آمدهای حاصله متعلق به خودشان می‎باشد و بودجه ای از سوی انجمن مرکزی به شعب تعلق نمی گیرد .
 • درآمد حاصل از فعالیت های خیریه در چهارچوب اساسنامه
 • هدایا و کمک‎های دریافتی غیر دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی و خیرین
 • کمک دستگاهای دولتی و سازمان‎های غیردولتی
 • کلیه درآمد ها و هزینه های شعب می‎بایست در دفاتر مالی رسمی ثبت شود.

سایر مقررات

 1. کلیه اسناد و مدارک و پرونده های مربوط به عملکرد مالی و اجرایی می‎بایست در محل دفتر شعبه نگهداری شود و مسئولیت آن با هیات مدیره شعبه خواهد بود.
 2. شعب نمی‎توانند تحت عنوان و نام انجمن در فعالیت های تجاری یا سیاسی وارد شده و یا به عضویت گروه و احزاب سیاسی درآیند.
 3. در صورت انحلال شعبه تعیین تکلیف کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول آنها با انجمن مرکزی خواهد بود.
 4. اقدام در خصوص موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه طبق مفاد و اساسنامه انجمن مرکزی بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد خاص و استثنایی با انجمن مرکزی می باشد.
 5. هرگونه اعتراض شعب نسبت به عملکرد هیات مدیره و انجمن در جلسه شعب مطرح و تصمیم هیات مدیره و مدیر عامل برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
 6. انحلال هریک از شعب با درخواست هیات مدیره، بازرسین و یا یک سوم اعضای شعبه و انجمن مرکزی صورت می‎گیرد.
 7. هیات مدیره و بازرسین انجمن موظف اند بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل در شعب نظارت کنند.

نحوه تاسیس و فعالیت

 1. دفاتر همسو میبایست باحداقل ۵۰ نفر عضو اصلی ساکن در یک شهرستان یا مرکز استان تشکیل گردد.
 2. ارکان اصلی شعبه شامل هیات امنا، هیات مدیره و بازرسین است.
 3. شعبه انجمن می بایست یک نفر نماینده جهت فعالیت های اداری و نظارت بر امور شعب به انجمن مرکزی معرفی نمایند.
 4. شعب انجمن توسط هیات مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود.
 5. هیات مدیره شعب از طریق هیات امنا با برگزاری مجمع عمومی توسط اعضای شعبه انتخاب خواهند شد.
 6. هیات مدیره شعب می‎بایست از بین خود یک نفر رئیس نائب رئیس و خزانه‎دار انتخاب و مراتب را طی صورت جلسه ای به انجمن مرکزی منعکس نماید.
 7. مدت تصدی هیات مدیره شعب ۲ سال از تاریخ انتخاب بود و انتخاب مجدد افراد به این سمت ها بلامانع است.
 8. هیات مدیره شعب می‎بایست یک نفر را به عنوان مدیرعامل شعبه انتخاب کرده و حدود وظایف و اختیارات وی را کتبا مشخص نماید.مدیر عامل شعبه بعنوان نماینده تام الاختیار شعبه در جلسات انجمن خواهند بود.
 9. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق و بهادار شعبه با امضای رییس هیات مدیره شعبه، مدیر عامل و خزانه دار همراه با مهر شعبه و نامه های رسمی با امضای رییس هیات مدیره و یا مدیرعامل و در غیاب آنها با امضای نائب رئیس و مهر شعبه معتبر است.
 10. شعب انجمن دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهند بود که توسط اعضای هیات امنا انتخاب می شوند و مدت تصدی آنها یک سال است.
 11. وظایف هیئت مدیره و بازرسین شعب. همان وظایف هیات مدیره و بازرسین انجمن مرکزی می باشد.که حسب مورد صرفا در محدوده فعالیت شعب و امور مربوط به شعب ذیربط اعمال خواهند شد.
 12. بازرسین شعب موظفند هرگونه تخلف هیات مدیره شعبه از مفاد اساس نامه و مقررات جاری را به هیات امنا و هیت مدیره انجمن مرکزی منعکس نمایند.
 13. گزارش عملکرد مالی و اجرایی شعبه می‎بایست هرماه یکبار به انجمن مرکزی ارسال شده و هر فصل در جلسه رسمی انجمن مرکزی به صورت شفاهی از طرف نماینده شعبه ارائه گردد.

11- هرگونه شبکه و کانال اجتماعی (تلگرام ، واتس آپ وغیره ) با تایید انجمن تشکیل شده و نماینده ای از انجمن در آن گروه عضو باشد  و ترجیحا از گذاشتن مطالب غیرعلمی و غیرمرتبط خود داری شود و از مطالب علمی کانال و سایت انجمن و مراجع علمی مرتبط با انجمن مرکزی و معتبر استفاده شود .

۱۲- تمامی درخواست ها از انجمن مرکزی باید به صورت کتبی باشد ارسال و یا فکس گردد.

۱۳-گزارش عملکرد ماهیانه شعب به انجمن مرکزی ارسال شود حتی اگر فعالیتی نداشته باشند .

۱۴- در راستای اطلاع رسانی برنامه ها و فعالیت های انجمن مرکزی کوشا باشند .

۱۵- هر شعبه ترجیحا دارای یک نیروی معرفی شده اداری، دفترمرکزی، خط تلفن، فاکس و ایمیل باشد و روزهای فعالیت خود را اعلام نماید .

۱۶- آیین نامه ها و مقررات اجرایی در شعب از طریق انجمن مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۱۷- کلیه فعالیتها براساس چهارچوب اساسنامه  انجمن  و در راستای  برنامه  سالیانه  و مطابق  چشم انداز انجمن مرکزی بوده  و اولویت  تقدم و تاخر براساس خود شعبه و براساس برنامه ریزی سالیانه و گزارشی که به انجمن مرکزی داده می‎شود اجرا شود.

۱۸- چارت سازمانی شعب براساس چارت اصلی انجمن مرکزی می باشد .

۱۹- افتتاح حساب با نام استانداری با مجوز انجمن و به نام انجمن شعب و با سه امضا مورد تایید انجمن شعب که باید به تایید هیات مدیره برسد.

۲۰- پرونده های اعضای انجمن اتیسم حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تشکیل شعبه مورد نظر باید به صورت مکتوب موجود باشد و هم در سایت ثبت نام شده و حتما باید الکترونیکی گردد.

۲۱- ترجیحا یک نفر به عنوان نماینده مالی مورد تایید انجمن مرکزی به طور مرتب گزارشات مالی را به حسابداری انجمن مرکزی ارسال نماید قابل ذکر است که شعب از نظر مالی مستقل بوده فقط گزارش به انجمن ارایه خواهند داد.

قوانین دریافت مجوز برای شعب

۱- اطلاع‎رسانی به شهرها و یا استانها

۲- درخواست کتبی  از طرف خانواده ها

۳- درخواست تاسیس انجمن و معرفی نماینده

۴-بررسی صلاحیت نماینده معرفی شده و جلسه معارفه در انجمن مرکزی

۵- بررسی امکانات موجود و تیم اجرایی و مدیریتی

۶-هدف گذاری برای شعبه مورد نظر و گرفتن تضامین مورد لازم با توجه به اهداف انجمن مرکزی

۷-ارسال نامه از طرف انجمن مرکزی به وزارت کشور

۸- ارسال نامه به استانداری شهرستان مربوطه

۹- نامه اخذ مجوز از شهرستان مربوطه

 

۱- رای گیری برای انتخاب هیات امنا، مدیره، مدیرعامل و نماینده انجمن

۲- ۶ ماه فعالیت بدون مجوز” زیر نظر انجمن و در راستای رسالت های انجمن”

۳- گزارش عملکرد اجرایی در۳ماهه قبل از دریافت مجوز مکتوب و مصور و تعهد محضری نمایند .

۴- شعب از لحاظ حقوقی تحت پوشش انجمن خیریه اتیسم ایران هستند.(از لحاظ قانونی وحقوقی )

۵- هرشعبه یک نماینده معرفی می‎کند که آن نماینده مسئول کلیه فعالیت‎های اداری می‎باشد .

۶- نام انجمن نام اصلی می‎باشد.(انجمن خیریه اتیسم ایران شعبه …….)

۷- کلیه تولیدات و محصولات آموزشی و اطلاع رسانی و پوستر و بروشور که توسط شعب تهیه می شود باید در راستای اهداف انجمن تهیه شود و در صورت تایید نهایی واحد آموزش و پژوهش انجمن مرکزی برسد .

۸- برنامه های آموزشی و کارگاه‌ها نیز با همکاری زیر نظر واحد آموزش وپژوهش انجمن مرکزی برنامه‎ریزی شود .

۹- لگو باید لگوی انجمن باشد و در زیر لگوی انجمن نام و یا نماد انجمن شعبه مورد نظر باشد .

۱۰- سربرگ ها باید یک شکل و هماهنگ باشند .(سربرگ ها، آرم، لگو، کلیه مستندات حقوقی و تمام مواردی که در انجمن مرکزی تهیه می‎شوند باید هماهنگ و یکسان باشند و دراختیار شعب قرار می‎گیرد.) ( فایل ارایه می گردد.)

X