لادن طباطبایی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

تحصیلات: فارغ التحصیل رشته بازیگری

سوابق شغلی: هنرمند و بازیگر سینما، تلوزیون و تئاتر

X