مشمولان طیف اتیسم از سربازی معاف شدند
افتتاح کتابخانه تخصصی اتیسم از نگاه دوربین
خرداد ۲, ۱۳۹۷
ویرایش ژنی توسط نانو ذرات ممکن است منجر به درمان اتیسم شود.
مرداد ۲۲, ۱۳۹۷

 

 

پیرو برگزاری جلسه ای راهبردی بین انجمن اتیسم با کارشناسان شورای پزشکی سازمان نظام وظیفه، ضمن تبیین کامل آیین نامه معافیت مشمولان طیف اتیسم از سربازی؛ طیف شدید در اختلال اتیسم از سربازی معاف کامل بوده و در خصوص طیف خفیف نیز پیشنهاداتی مطرح و مقرر شد مکاتبه و معرفی جوانان اتیسم با نظر کارشناسی شورای علمی انجمن اتیسم ایران به سازمان نظام وظیفه ،بررسی شود.
در جلسه آتی تفاهم نامه مشترک در این راستا منعقد می شود.

اطلاعات بیشتر در http://vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=5288

قوانین و مقررات معافیت پزشکی بیماران اعصاب و روان

بند ۱۱:

اختلالات فراگیر رشد ( Pervasive Developmental Disorders ) از قبیل اختلال اوتیستیک… اثبات شده :
الف) شدید همراه با اُفت عملکرد واضح : معاف دائم
ب) خفیف : معاف از خدمات رزمی

X