همیاری

همیاری

میانگین هزینه های آموزش و توانبخشی یک کودک اتیسم ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در ماه می باشد. از اینکه ما را در انجام رسالتمان یاری می کنید نهایت تشکر را داریم.

کمک های نقدی

با پرداخت مبلغ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال یا بالاتر به شبکه دوستدار ما بپیوندید.

 

همچنین با انتخاب یکی از موارد زیر می توانید ما را در راه حمایت از خانواده ها و افراد دارای اختلال طیف اتیسم یاری نمایید.

X