کتابخانه

کتابخانه اوتیسم با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استفاده ی عموم  جامعه روز سه شنبه اول خرداد ماه سال ۱۳۹۷ باحضور سفیران اتیسم و نمایندگان یونیسف، در خانه امید ۲ انجمن اتیسم ایران واقع در خیابان جمهوری گشایش یافت.

چند سطر با اتیسم…

با اهدا کتاب و با عضویت در کتابخانه اتیسم ما را همراهی کنید تا در مسیر پر امیدی که پیش رو داریم تنها نمانیم.
هر عضوی که به نهال سبزمان اضافه میگردد ما را در داشتن درختی تنومند یاری میکند.چشم به راه یاریتان هستیم

عضویت با یک کلیک….

عضویت سه ماهه:١۵٠٠٠تومان
شش ماهه:٢۵٠٠٠تومان
یک ساله:۴٠٠٠٠تومان

حق عضویت

١-پرداخت حق عضویت با کلیک بر روی پرداخت آنلاین در وب سایت انجمن و یا از طریق

شماره حساب انجمن ۵۸۰۰۰۰۰۰۷۵

شماره کارت انجمن ۶۱۰۴۳۳۷۹۶۳۸۴۴۰۹۵

و یا شماره گیری #۷۰۷۰*۷۸۰*

و ارسال تصویر فیش پرداخت به آدرس ایمیل autismlibrary@irautism.org و یا اعلام به شماره تلفن ۶۶٩٢۴٣۵٩
٢-ارسال تصویر کارت ملی یا شناسنامه به آدرس ایمیل فوق الذکر (در صورت تمایل)

شرایط عضویت

X