اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

خیابان “کنجد” اتیسم را به تماشاگران جوانش معرفی میکند

این مجموعه ی تلویزیونی که از سال ۱۹۶۹ میلادی، شروع شده است و هم اکنون توسط سه شبکه تلویزیونی HBO، PBS و National Educational Television نیز […]
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

خدمات حمایت از معلولین  در استرالیا

انواع مختلفی از خدمات دولتی، غیر انتفاعی و خصوصی برای کمک به زندگی روزمره افراد مبتلا به اتیسم در دسترس هستند. خدمات دولتی معمولا تحت موافقت […]
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

اتیسم چگونه به ساتوشی تاجیری در ساخت Pokemon کمک کرد

“ساتوشی” درمنطقه روستایی ژاپن بدنیا آمد. مانند تمامی افراد دارای اتیسم علائق خاص خودش را داشت. او عاشق جمع کردن حشرات بود در حدی که دوستانش […]
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

برای درک اتیسم، به اطرف نگاه نکنید

“کارینا موریلو” به عنوان مدافع حقوق اجتماعی افراد دارای اتیسم فعالیت می کند. هنگامی که ” ایوان” پسر کارینا تشخیص اتیسم گرفت، کارینا تقریبا هیچ چیزی […]
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

اوتیسم در ادبیات هند 

اصطلاح «اتیسم» برای اولین بار در ادبیات هند در سال ۱۹۵۹ بیان شد ونیمی از پژوهشات در این باره در سال ۱۹۶۰ انجام ومنتشر شد.
اسفند ۹, ۱۳۹۶

یازدهمین همایش سراسری سازمان‌های غیردولتی/ دولتی ایران

یازدهمین همایش سراسری سازمان‌های غیردولتی دولتی ایران، با حضور نمایندگان سازمانهای غیردولتی، چهارشنبه ٩ اسفند ماه
X