مقالات
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

بیماری های اورژانسی و کودکان طیف اتیسم

دکتر لعبت ادیب، دستیار تخصصی طب اورژانس با نظارت دکتر مهرداد اسماعیلیان، استاد یار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبلا گفتیم که اورژانسهای طب اطفال […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

تغییرات میتوکندری می تواند در بروز اتیسم موثر باشد

تحقیقات جدید نشان می‌دهند که میتوکندری به‌عنوان یکی از اندامک‌های درون‌سلولی که مسئول تأمین انرژی سلول است، می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد اتیسم داشته باشد.
اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

کدام کودکان به درمان اکسی توسین پاسخ می دهند؟

مطالعات نشان داده است که درمان اکسی توسین در بهبود رفتار اجتماعی برخی از کودکان دارای اتیسم می تواند موثر واقع شود.
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

کمک بازی های ویدئویی به کودکان مبتلا به اتیسم

روزانه بازی ها و برنامه های جدید که منحصراً برای کودکان مبتلا به اتیسم طراحی شده اند وارد بازار می شوند که این امر
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

غذاهای دریافتی چگونه می توانند باعث تشدید و یا وخامت اتیسم شود؟

به طور کلی این فرضیه وجود دارد که اتیسم می تواند حاصل وجود بی نظمی در سیستم ایمنی بدن باشد که به دنبال آن سیگنالهای مخرب و […]
اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

اسکن MRI دریچه ای رو به درمان و تشخیص اتیسم

fMRI روشی است که با اندازه گیری تغییرات جریان خون درنواحی غشاء مغز می تواند میزان فعالیت نواحی مختلف مغز را مشخص کند.
X