اتیسم مانند یک رنگین کمان است

اتيسم مانند يك رنگين كمان،داراي يك قسمت روشن و يك قسمت تاريك است

و حتي اگر مانند آب و هوايي خشن باشد در عين حال ميتواند زيبا هم باشد

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم