اتیسم و بلایای طبیعی

قدامات اولیه « انجمن اتیسم ایران »مورخ هفته ی اول پس از سیل استان گلستان (۵لغایت ۱۰فروردین ماه)

?حضور در جلسات «ستاد بحران»وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دو نوبت در راستای همکاریهای بین بخشی

?حضور در جلسه «ستاد بحران»سازمان بهزیستی کل کشور در راستای تجمیع خدمات و همکاری بین بخشی

?هماهنگیهای تلفنی با مدیران مراکز توانبخشی استان گلستان و نماینده انجمن در گلستان در راستای اخذ لیست خانواده های اتیسم ساکن گرگان، گنبد و آق قلاجهت بررسی و خدمت رسانی احتمالی

?برقراری تماسهای تلفنی با مدیران مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی در استان گلستان جهت هماهنگیهای بیشتر

?اخذ لیست نیمه نهایی از نماینده انجمن و ارسال آن به ستاد بحران وزارت بهداشت

?آغاز تماسهای واحد «سلامت خانواده»با تک تک خانواده ها از لیست ارسالی جهت پیگیری وضعیت

?برگزاری جلسه حضوری با نماینده انجمن اتیسم ایران در گرگان (در محل انجمن) و تبادل اطلاعات در راستای نیازهای مورد نظر خانواده ها ی آسیب دیده

?تشکیل تیم بحران انجمن اتیسم ایران و آماده باش گروه جهت اعزام به مناطق

لازم به ذکر لیست ارسالی اولیه شامل اطلاعات حدود ۷۹خانواده میباشد که «سیل زدگی پنج خانواده »قطعی اعلام شده است.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم