اختلاف زمانی زیاد بین دو بارداری موجب افزایش احتمال بروز اتیسم میشود

اختلاف زمانی زیاد بین دو بارداری موجب افزایش احتمال بروز اتیسم میشود

با توجه به یک مطالعه جدید توسط Kaiser Permanente در مجله Pediatrics منتشر شده است که نشان میدهد کودکان دوم خانواده ها که زودتر از دو سال و یا پس از شش سال پس از ورود خواهر و برادر بزرگتر خود متولد میشوند یک خطر قابل ملاحظه افزایش اختلالات طیف اوتیسم را دارند

Second-born children who are conceived sooner than two years or later than six years after the arrival of their older sibling have a substantially increased risk of autism spectrum disorders, according to a new Kaiser Permanente study published in the journal Pediatrics.

The findings support the World Health Organization’s recommendation of spacing pregnancies a minimum of two years apart.

“Interpregnancy intervals – the time from the first birth to conception of the second child – may be a factor in autism risk,” said Ousseny Zerbo, PhD, research fellow with the Kaiser Permanente Division of Research and the study’s lead author. “And while additional research is needed, our study adds to the growing body of evidence about various risk factors for autism.”

با توجه به یک مطالعه جدید توسط Kaiser Permanente در مجله Pediatrics منتشر شده است که نشان میدهد کودکان دوم خانواده ها که زودتر از دو سال و یا پس از شش سال پس از ورود خواهر و برادر بزرگتر خود متولد میشوند یک خطر قابل ملاحظه افزایش اختلالات طیف اوتیسم را دارند

این یافته توصیه سازمان جهانی بهداشت در خصوص فاصله حاملگی حداقل دو سال از هم را نیز حمایت میکند.

به گفته ی Ousseny Zerbo  محقق این پروژه، فواصل زمانی بین حاملگی از اولین تولد تا فرزند دوم – ممکن است یک عامل در خطر ابتلا به اوتیسم باشد و در حالی که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، مطالعه ما به شواهد در مورد عوامل خطر مختلف برای بروز و ابتلا به اوتیسم می افزاید.

ترجمه:  محمد بهمنی – آسیب شناس گفتار و زبان

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم