دکتر محمدتقی جغتایی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا ، رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی

زهره اولادی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

 دکتر محمد امامی امین

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

مهرناز حسن زاد

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مدیرعامل موسسه کودک مهر من

دکتر غلامرضا حاجتی

سمت در انجمن اتیسم ایران : عضو هیئت امنا ، بازرس اصلی انجمن اتیسم ایران

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: ریاست دپارتمان روانپزشکی بیمارستان صارم

دکتر محمد تقی چراغچی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا ، نایب رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در در بیماری های غیر واگیر

اتیسم زنجان

شهروز خسرویار

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

مهندس مجتبی خسرو تاج

سمت در انجمن اتیسم ایران: رئیس هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور وزیر صنعت معدن و تجارت

اتیسم زنجان

حبیب الله خبیری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

مهندس محمد سالاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران:  عضو شورای اسلامی شهر تهران

اتیسم زنجان

حسین رجبی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

اتیسم زنجان

دکتر کتایون رازجویان

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

 دکتر هاشم فرهنگ دوست

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیات امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: عضو‌انجمن گفتار درمانی ایران

تورج عنبرا

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران:مدیر کلینیک  توانبخشی پویش

سعیده صالح غفاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا،موسس، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران:  ریئس شورای بهداشت و عضو موسس سازمان های غیر دولتی شهرک اکباتان، مدیرعامل کانون کودکان ایرانیان، مدیر روابط عمومی و پژوهشکده بیمارستان صارم، مدیر آموزش درمانگاه شهید غفاری

الهه گودرزی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سوابق شغلی: خبرنگار مجلس شورای اسلامی

مهندس محمود کریمی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا ، خزانه دار/ عضو هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: پژوهشگر و مدرس متدولوژی‌های نوآوری نظام‌یافته و تکنیک‌های خلاقیت

بلقیس فیروزی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا ، عضو علی البدل هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس ارشد sen از انگلستان

اتیسم زنجان

سجاد مخبر

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

اتیسم زنجان

فواد محمدی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

اتیسم زنجان

محمدجواد مشعل پور

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم