هیئت مدیره

دکتر محمدتقی جغتایی

سمت در انجمن اتیسم ایران: رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی

مهندس محمود کریمی

سمت در انجمن اتیسم ایران: خزانه دار/ عضو هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: پژوهشگر و مدرس متدولوژی‌های نوآوری نظام‌یافته و تکنیک‌های خلاقیت

دکتر محمد تقی چراغچی

سمت در انجمن اتیسم ایران: نایب رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در در بیماری های غیر واگیر

دکتر مصباح انصاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو اصلی هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: دیپلمات

مدیرعامل

سعیده صالح غفاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل

بلقیس فیروزی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو علی البدل

زهره اولادی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو علی البدل

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم