انجمن اتيسم ايران اولين نشست رسمي با بزرگسالان اتيسم را برگزار ميكند

انجمن اتيسم ايران اولين نشست رسمي با بزرگسالان اتيسم را برگزار ميكند:

اتيسم و مفهوم كودكي
محورهاي مورد بحث :

كودكي من چگونه گذشت ؟
نوجوانيم را چگونه ميگذرانم؟

نيازهاي بزرگسالان اتيسم را دريابيم ….
چهارشنبه ٢٠مهر ماه ٩٦
ساعت ۱۰ الی ۱۲

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم