اولین نشست رسمی بزرگسالان اتیسم

 همه با هم براي تامين حقوق شهروندي افراد داراي اتيسم

▪ماده دو قانون شهروندی ▪

شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون :
▪غذای مناسب،
▪ارتقای سلامت،
▪بهداشت محیط،
▪درمان مناسب،

▪دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی،

▪شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب

برای ادامه زندگی برخوردارند.

❤همه با هم براي تامين حقوق شهروندي افراد داراي اتيسم❤

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم