اکولالیا چیست؟

اتیسم و اضطراب

بسیاری ازکودکان دارای اتیسم نه تنها در تکرار لغات گفتاری دیگران تبحر می یابند بلکه صدا، حالت و روشی که کلمه بیان می شود را نیز تقلید می کنند. اکولالیا یک مرحله طبیعی در کودک اتیسمی است که در حال رشد زبان و شناخت می باشد. روش پاسخ ما به کودک در جهت تکامل این فرایند بسیارموثر است.

در حال حاضر وجود اکولالیا یک حالت مثبت در کودک دارای اتیسم است.Lovas متوجه شد که وجود اکولالیا یک پیش آگهی مهم در رشد بعدی زبان است. به نظر وی اکولالیا ماده اولیه و زمینه ساز رشد بعدی زبان است. Howline متوجه شد که بچه های اتیستیک که اکولالیا دارند، در آینده گفتار خوبی داشته و نیازی به آموزش زبان متمرکز ندارند. اگر ما این نظریه که اکولالیا یک مرحله طبیعی از رشد گفتار است را قبول کنیم، بنابراین ادامه دار شدن آن به معنای باقی ماندن کودک در یک مرحله از رشد گفتار است و به نظر می رسد که غلبه بر آن جهت رشد گفتار مهم است. Lovas معتقد است کودکانی که مدتی خاموش بودند و بعد رشد گفتاری خوبی داشتند، به طور حتم در دوره رشد گفتارشان یک مرحله اکولالیا داشته اند. صرف نظر از مفید بودن اکولالیا در رشد زبان، این مسئله در فعالیت های اجتماعی و یادگیری اثر سوئ دارد. بعضی محققین معتقدند که کودک در زمان که پاسخ به فرمان یا سوال پاسخ مناسبی ندارد، از اکولالیا استفاده می کند. از نظر این محققان منظور فرد دارای اتیسم از اکو کردن سوال قبل اینست که بگوید((من نمیدانم))و بدین وسیله نشان می دهد که پاسخ سوالتان را بلد نیست.حتی اگر ((من نمی دانم))به یک عبارت اکو شده تبدیل شود، بیشترین پاسخی خواهد بود که در زمانی که کودک پاسخ سوالتان را نمی داند از او می شنوید. طبق این نظر ((من نمی دانم)) به معنی آن است که فرد سوالی را که به آموزش جواب آن نیاز دارد می پرسد.

برگرفته از کتاب :همراه با اتیسم از ارزیابی تادرمان

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم