برگزاری کارگاه بازی درمانی در شهر کاشان

انجمن اتیسم ایران در راستای تحقق اهداف خود و در جهت ارتقای سطح آگاهی والدین در تاریخ 21مهر ماه در شهر کاشان کارگاه بازی درمانی را برگزارنمود.

کارگاه بازی در مانی به صورت تئوری و عملی با حضور کارشناسان و خانواده ها با تدریس آقای هادیگل در ورزشگاه شهدای شهر کاشان برگزار گردید.

پس از کارگاه مشاوره های موردی به کارشناسان و خانواده هاارائه گردید.در کارگاه عملی بازی درمانی خانواده هابه همراه فرزندانشان و کارشناسان بازی

و کودکی را تجربه کردند.در انتهای کارگاه کودکان هدایایی را از مدرس کارگاه دریافت نمودند.
پس از کارگاه بازی درمانی جلسه ی تبادل تجارب باحضور اعضای انجمن اتیسم ایران و کاشان در محل انجمن اتیسم کاشان برگزار گردید.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم