جسیکا جین اپلگیت (1996تاکنون)

جسیکا جین اپلگیت

جسیکا جین اپلگیت (Jessica-Jane Applegate) در یکی از شهرهای کوچک انگلسـتان به دنیا آمد. او از همان زمان تولد بسیار بیمار بود و از مشکلات تنفسی رنج می برد. همچنین یکی از پاهایش از دیگری کمی کوچکتر بود. به گفته خودش مشکلات عضلانی غیر طبیعی داشت و به همین خاطر به طور منظم در بیمارستان ها مورد آزمایش و درمان پزشکان قرار می گرفت. علاوه براین ناتوانی‌ های او در خواندن، نوشتن و برقراری ارتباط با دیگران باعث شد که نتواند دانش آموز موفقی باشد و به همین دلیل نتوانست به خوبی تحصیلات خود را ادامه دهد.

در همان سنین کودکی نیز اختلال اوتیسم در او  شناسایی شد اما در کنار تمامی مشکلات رفتاری او پزشکان تشخیص دادند که جسیکا از انرژی زیادی برخوردار است و  می تواند از این انرژی برای یادگیری مهارت های گوناگون استفاده کند، به همین خاطر والدین جسیکا در ابتدا او را در کلاس های مختلف همچون رقص و جودو ثبت نام کردند ولی جسیکا به هیچ کدام از این مهارت ها علاقه نداشت اما زمانی که به کلاس شنا رفت به این ورزش بسیار علاقه مند شد زیرا نیاز نبود در هنگام شنا با بچه های دیگر صحبت کند و یا ارتباطی با آنها داشته باشد بلکه کاملا آزادانه و مستقل از همه چیز می توانست عمل کند. کم کم جین اپلگیت شنا را فراتر از سرگرمی دانست و به اتفاق های بزرگتری همچون شرکت در مسابقات پارالمپیک فکر می کرد.

جین اپلگیت هم اکنون آموختن فن شنا را گامی عظیم در تحول زندگی خود می داند. به گفته او یادگیری شنا می‌تواند منجر به افزایش شایستگی افراد و تقویت ماهیچه‌ ها و ریه ها شود، علاوه بر این به سلامت روان و داشتن خوابی آسوده نیز کمک می کند. به عقیده جسیکا جین اپلگیت شنا حتی می‌تواند زندگی افراد را نیز نجات دهد. او در سیزده سالگی برای برنامه استعداد ورزشی انگلستان انتخاب گردید و چند سال بعـد نیز برای شرکت در مسابقات پارالمپیک انگلستان از او دعوت به عمل آمد. او در سال ۲۰۱۱ مقام دوم را در شـنای آزاد 50  متر کسب کرد و در پایان این سال پتانسیل بالای خود را به عنوان یک شناگر بین‌المللی رقابتی نشان داد. او همچنین در سال 2012 دو مدال برنـز بـرای شـنای آزاد 50 متر و 100 متر دریافت کرد و در سال 2013 نیز مقام اول شنای آزاد 200 متر را کسب کرد و برنـده مـدال طـلای 200 متـر آزاد زنـان در المپیـک لنـدن شـد. همچنیـن یـک سـال بعـد برنـده ســه مــدال در مســابقات قهرمانی جهان IPC مونترال شـد. تعدادی از افتخارات این شناگر جوان عبارتند از : مـدال طلا  در 200 متر آزاد، مدال نقــره در 200 متـر امـدادی و مـدال برنــز در 100 متــر آزاد. او که متولد سال 1996 است برای اولین بـار زمانی که چند ماهه بود توسط مادرش در اسـتخر قـرار گرفـت. در سـن 10 سـالگی وارد مسـابقات شـد و بـه طور مکـرر رکـورد شـکنی کـرد. زمانی که او 15 سـاله بــود بــه عنــوان اولیــن زن دارای اتیســم برنــده مــدال طــلای پارالمپیــک در بریتانیـا شـناخته شـد. تمامی شـناگران در سرتاسـر بریتانیــا داسـتان الهـام بخـش او را نقـل می کننـد.

در چند سال اخیر نیز جین اپلگیت توانسته است رکوردهای جدیدی از مسابقات شنای بریتانیا که شامل چندین رکورد جهانی و اروپایی است را به دست آورد. او در حال حاضر سفیر برنامه ای برای افرادی است که توانایی یادگیری شنا را ندارند. جین اپلگیت در رابطه با این برنامه گفته است: “من به یاد دارم، وقتی کوچکتر بودم در این برنامه شرکت کرده ام و ایـن برنامـه اولین رقابـت اصلی من برای شـنا بـوده است. مهم نبود اگر من هیچ کدام از حرکات و یا مسافت ها را بلد نبودم و متوجه نمی شدم کـه در کدام خـط بایـد شـنا کنم. تمام کسانی که در اینجا بودند مشکلات مشابه من را داشتند و مسئولین بـه خوبـی متوجـه ایـن قضیـه بودند، هم اکنون که من سفیر ایـن مجموعه هستم می دانم که شرکت کنندگان بـا اختلال اتیسم در این برنامه حتی می توانند مانند من قهرمان پارالمپیک بعدی شنای انگلستان باشند.”

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم