جوانان اتیسم در سرسبزی وطن سهیم شدند

آیین درختکاری امروز ۱۴ اسفند ۹۷. کودکان اتیسم در پارک فدک همراه با شهردار محترم منطقه 2
کودکان اوتیسم هم در هفته درخت کاری در سرسبزی و شادابی وطن سهیم شدند .?

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم