انجمن اتیسم ایران، در راستای تحقق اهداف خود و همچنین ارتقاء سطح دانش، و انجام مداخلات به صورت حرفه ای، علمی و تخصصی، در قالب طرح های پژوهشی و پایان نامه‌های مقاطع مختلف تحصیلی از سال ۹۴ فعالیت‌های پژوهشی خود را زیرنظر شورای علمی که متشکل از متخصصان حوزه‌ی اتیسم می‌باشد، شروع کرده است.
از مجموع ۶۵طرح تحقیقاتی که از ۲۳ دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و علمی در ۳۰ حوزه‌ی علمی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با اختلال طیف اتیسم ارتباط داشته و به انجمن اتیسم ایران ارسال گردیده اند، با نظر شورای علمی ۲۲ طرح و پایان نامه در انجمن اجرا شده است. که نتایج علمی آنها در قالب پایان نامه های علمی در همایش های داخلی و بین المللی و مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

 آئین نامه مشاوره‌ی پژوهشی

 آئین نامه ترجمه

 آئین نامه پژوهشی ویژه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه

پژوهش های انجام شده توسط انجمن اتیسم ایران

ارتباط بین کارکردهای اجرایی و زبان پراگماتیک کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

بار اقتصادی اختلال طیف اوتیسم در شهر تهران

بررسی اثربخشی تمرینات تاتر درمانی (سایکودرما) بر تعاملات اجتماعی و مهارت های کلامی ارتباطی کودکان و نوجوانان دارای اختلال طیف اتیسم

اثربخشی غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده و تابآوری و ابراز هیجان خواهران و برادران آنان

بررسی اثربخشی مداخلات جامع، به هنگام و خانواده محور در کاهش علائم اتیسم در کودکان

بررسی ریسک فاکتورهای مرتبط با اختلال طیف اتیسم در افراد دارای این اختلال

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم