داروهای ضد صرع در طول دوران بارداری

داروهای ضد صرع

اسید فولیک می تواند به جلوگیری از اتیسم کمک کند

ممکن است ویژگی های اتیستیک در کودک مادرانی که داروهای ضد صرع استفاده می کنند بیشتر توسعه پیدا کند. به نظر می رسد آماده سازی اسید فولیک برای جلوگیری از عوارض جانبی جدی مناسب باشد. این یافته توسط یک مطالعه نروژی در کنگره ی مغز و اعصاب در کپنهاگ ارائه شده است. داشتن سطح بالایی از اسید فولیک، خصوصاً برای زنان بارداری که داروهای ضد صرع استفاده می کنند مهم است. با مطالعه ی حاضر، دکتر بورک نشان می دهد زنانی که داروهای ضد صرع استفاده می کنند و اسید فولیک کمتری در طول دوران بارداری استفاده می کنند در معرض خطر به دنیا آوردن یک کودک با ویژگی های اتیسم هستند.

نواحی خاصی از مغز به صورت تخصصی، به جنبه های یادگیری اجتماعی مثل تماس چشمی و پاسخگویی هیجانی اختصاص دارد. زمانیکه این نواحی به خوبی عمل کنند، کودک به طور طبیعی به سمت تجارب اجتماعی سوق داده می شود و به آسانی زبان و تعاملات اجتماعی را می آموزد. تحقیقات بیانگر آن است که این نواحی مغزی اختصاصی برای زبان و تعاملات اجتماعی در کودکان اتیستیک کم کارکرد است.

از طرف دیگر خوشبختانه مغز در سال های ابتدایی زندگی انعطاف پذیر است و مقدار زیادی از تحول آن به تجارب محیطی کودک بستگی دارد. بنابراین به نظر می رسد که با فراهم سازی تجارب اختصاصی که تحول اجتماعی و ارتباطی را تحریک می نماید و مداخلات زود هنگام، امکان برگرداندن و تغییر مسیر تحول مغز به سوی مغز (نسبتا) نرمال وجود داشته باشد.

مترجم: یاسمین رحمتی

منبع: early start denver model(2012)

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم