دبيري كارگروه سلامت منطقه ٥شهرداري تهران به انجمن اتيسم ايران واگزار شد

در اولين جلسه دبيران سازمانهاي سلامت در منطقه ٥ جناب اقاي عليزاده ضمن تشكر فراوان در راستاي خدمت دهي به خانواده هاي اتيسم لزوم هم افزايي فعاليتها در اين حوزه را خواستار شدند.

دبيري كارگروه سلامت منطقه ٥شهرداري تهران به انجمن اتيسم ايران واگزار شد

در اولين جلسه دبيران سازمانهاي سلامت در منطقه ٥ جناب اقاي عليزاده ضمن تشكر فراوان در راستاي خدمت دهي به خانواده هاي اتيسم لزوم هم افزايي فعاليتها در اين حوزه را خواستار شدند.

نشست کارگروه خانواده با دبیر کارگروه سلامت مورخ 25 مرداد ماه ساعت 14 در دبیرخانه سازمان های مرذم نهاد برگزار شد.

همينطور پيرو ادامه همكاري با سازمانهاي مردم نهاد سلامت منطقه ٥نشستي با دبيران اين سازمانها و با حضور مديرعامل انجمن اتيسم برگزار گرديد

مقرر شد جدول زمانبندي شده از حضور نمايندگان انجمن در جلسات ماهيانه سازمانها در راستاي معرفي طيف اختلالات اتيسم برگزار شود كه تا انتهاي ستل ٩٥ تنظيم شد. بازديد نماينده انجمن سركار خانم مهاجري از سازمانهاي مردم نهاد منطقه ٥انجمن الزايمر ايران و انجمن ديابت در راستاي اشنايي و همكاريهاي مشترك انجام شد.

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم