دوره آموزشي سه روزه ويژه والدين

با توجه به حضور يكي از معلمان متبحر اموزش دبستان و پيش دبستان اتيسم از كشور امريكا و حضور مغتنم دو هفته اي ايشان در ايران دوره زير برگزار ميشود.

دوره آموزشي سه روزه ويژه والدين 2 تا 4 شهریور

آموزش پيش دبستان و دبستان

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم