دوره تربیت مربی جهت آموزش مهارت‌های روزمره زندگی به کودک دارای اختلال طیف اتیسم

این دوره در زمستان 1400  توسط انجمن اتیسم ایران زیر نظر
مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی برگزار شد.

سرفصل‌های دوره:

  1. آشنایی با اختلال طیف اتیسم، ملاک‌های تشخیصی و افتراقی
  • بررسی حوزه‌های رشد و رفتاری نرمال تا سن ۱۲ سالگی
  • آشنایی با ارزیابی‌های بالینی مقدماتی و رشدی مهارت‌های ارتباطی-اجتماعی، رفتاری ٬ شناختی کودک
  • آشنایی با مؤلفه‌های رفتاری (تجزیه تحلیل رفتاری ٬ تشویق و تنبیه ٬نزدیک شدن رفتاری…)
  1. آشنایی با مهارت‌های روزمره زندگی به‌صورت تئوری و عملی در حوزه‌های:
  • مهارت غذا خوردن
  • دستشویی رفتن
  • حمام کردن
  1. آشنایی با مسائل مربوط به دوران بلوغ
  2. آشنایی با نحوه برخورد با خانواده و آموزش به خانواده
دوره برگزارشده
+ 0
+ شرکت‌کننده
+ 0
فارغ‌التحصیل
+ 0

لیست شرکت کنندگان در دوره