دوره تربیت مربی جهت آموزش مهارت‌های زندگی

به کودک دارای اختلال اتیسم

این دوره در پاییز و زمستان 1399 توسط انجمن اتیسم ایران با
همکاری دانشگاه خاتم برگزار شد.

سرفصل‌های دوره:

 1. آشنایی با اختلال طیف اتیسم، ملاک‌های تشخیصی و افتراقی
 2. بررسی حوزه‌های رشد نرمال تا سن ۱۲ سالگی
 3. آشنایی با ارزیابی‌های بالینی مقدماتی و مداخلات اجتماعی و گفتار
 4. آشنایی با مؤلفه‌های رفتاری (تجزیه تحلیل رفتاری ٬ تشویق و تنبیه ٬نزدیک شدن رفتاری…)
 5. آشنایی با مهارت‌های روزمره زندگی به‌صورت تئوری و عملی در حوزه‌های:
  • مهارت غذا خوردن
  • دستشویی رفتن
  • حمام کردن
 6. حمایت و مددکاری در حوزه‌ی مسائل زوجین
 7. مداخلات جایگزین و تکنولوژیک
 8. آشنایی با برنامه روزانه زندگی کودک
دوره برگزارشده
+ 0
+ شرکت‌کننده
+ 0
فارغ‌التحصیل
+ 0

لیست شرکت کنندگان در دوره