شعب و دفاتر همسو با انجمن اتیسم ایران
دفاتر همسو با انجمن اتیسم ایران

اهداف: 

آگاهی و اطلاع‌رسانی عموم جامعه

توانمند‌سازی خانواده‌های دارای فرزند اتیسم

فعالیت در راستای اهداف

برگزاری کارگاه‌های مختلف جهت آگاهی عموم مردم

برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت خانواده‌ها

توزیع مجله‌ی آوای اتیسم دربین خانواده‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها

توزیع بروشور و پمفلت‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی ویژه‌ی خانواده‌ها

توزیع بروشور و پمفلت‌های آموزشی واطلاع‌رسانی عمومی اتیسم

آیین‌نامه‌ی دفاتر همسو با انجمن اتیسم ایران

دفاتر همسو دفاتری هستند که بنا به تقاضای اعضای اصلی مقیم در یک استان یا شهرستان به منظور جلب مشارکت  مردمی واطلاع رسانی  و ارائه خدمات به افراد دارای اختلال اتیسم طبق این آیین‌نامه مربوطه تأسیس می‌شود.

نحوه تأسیس و فعالیت

 1. دفاتر همسو می‌بایست باحداقل ۵۰ نفر عضو اصلی ساکن در یک شهرستان یا مرکز استان تشکیل گردد.
 2. ارکان اصلی شعبه شامل هیأت امنا، هیأت مدیره و بازرسین است.
 3. شعبه‌ی انجمن می‌بایست یک نفر نماینده جهت فعالیت‌های اداری و نظارت بر امور شعب به انجمن مرکزی معرفی نمایند.
 4. شعب انجمن توسط هیأت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می‌شود.
 5. هیأت مدیره شعب از طریق هیأت امنا با برگزاری مجمع عمومی توسط اعضای شعبه انتخاب خواهند شد.
 6. هیأت مدیره شعب می‎بایست از بین خود یک نفر رئیس، نائب رئیس و خزانه‎دار انتخاب و مراتب را طی صورت ‌جلسه‌ای به انجمن مرکزی منعکس نماید.
 7. مدت تصدی هیأت مدیره شعب ۲ سال از تاریخ انتخاب بود و انتخاب مجدد افراد به این سمت ها بلامانع است.
 8. هیات مدیره شعب می‎بایست یک نفر را به عنوان مدیرعامل شعبه انتخاب کرده و حدود وظایف و اختیارات وی را کتباً مشخص نماید. مدیر‌عامل شعبه به‌عنوان نماینده‌ی تام الاختیار شعبه، در جلسات انجمن حضور خواهد داشت.
 9. کلیه‌ی اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شعبه با امضای رییس هیأت مدیره شعبه، مدیر عامل و خزانه‌دار همراه با مهر شعبه و نامه‌های رسمی با امضای رییس هیأت مدیره و یا مدیرعامل و در غیاب آن‌ها با امضای نائب رئیس و مهر شعبه معتبر است.
 10. شعب انجمن دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهند بود که توسط اعضای هیأت امنا انتخاب می‌شوند و مدت تصدی آن‌ها یک سال است.
 11. وظایف هیئت مدیره و بازرسین شعب. همان وظایف هیأت مدیره و بازرسین انجمن مرکزی می‌باشد. که حسب مورد صرفاً در محدوده‌ی فعالیت شعب و امور مربوط به شعب ذیربط اعمال خواهند شد.
 12. بازرسین شعب موظفند هرگونه تخلف هیأت مدیره‌ی شعبه از مفاد اساس نامه و مقررات جاری را به هیأت امنا و هیت مدیره انجمن مرکزی منعکس نمایند.
 13. گزارش عملکرد مالی و اجرایی شعبه می‎بایست هرماه یکبار به انجمن مرکزی ارسال شده و هر فصل در جلسه رسمی انجمن مرکزی به صورت شفاهی از طرف نماینده‌ی شعبه ارائه گردد.

سایر مقررات

 1. کلیه اسناد و مدارک و پرونده‌های مربوط به عملکرد مالی و اجرایی می‎بایست در محل دفتر شعبه نگهداری شود و مسئولیت آن با هیأت مدیره شعبه خواهد بود.
 2. شعب نمی‎توانند تحت عنوان و نام انجمن در فعالیت‌های تجاری یا سیاسی وارد شده و یا به عضویت گروه و احزاب سیاسی درآیند.
 3. در صورت انحلال شعبه تعیین تکلیف کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیرمنقول آن‌ها با انجمن مرکزی خواهد بود.
 4. اقدام در خصوص موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه طبق مفاد و اساسنامه انجمن مرکزی بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد خاص و استثنایی با انجمن مرکزی می‌باشد.
 5. هرگونه اعتراض شعب نسبت به عملکرد هیأت مدیره و انجمن در جلسه شعب مطرح و تصمیم هیأت مدیره و مدیر‌عامل برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.
 6. انحلال هریک از شعب با درخواست هیأت مدیره، بازرسین و یا یک سوم اعضای شعبه و انجمن مرکزی صورت می‎گیرد.
 7. هیأت مدیره و بازرسین انجمن موظف‌اند بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل در شعب نظارت کنند.

مقررات مالی شعبه

منابع مالی منتخب از محل‌های ذیل تأمین می‌شود:

 • شعب از نظر مالی مستقل بوده و در‌آمدهای حاصله متعلق به خودشان می‎باشد و بودجه‌ای از سوی انجمن مرکزی به شعب تعلق نمی‌گیرد.
 • درآمد حاصل از فعالیت‌های خیریه در چهارچوب اساسنامه
 • هدایا و کمک‎های دریافتی غیر دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی و خیرین
 • کمک دستگاهای دولتی و سازمان‎های غیردولتی
 • کلیه درآمد‌ها و هزینه‌های شعب می‎بایست در دفاتر مالی رسمی ثبت شود.

قوانین دریافت مجوز برای شعب

19- سربرگ ها باید یک شکل و هماهنگ باشند .(سربرگ ها، آرم، لگو، کلیه مستندات حقوقی و تمام مواردی که در انجمن مرکزی تهیه می‎شوند باید هماهنگ و یکسان باشند و دراختیار شعب قرار می‎گیرد.) ( فایل ارایه می گردد.)

۲۰- هرگونه شبکه و کانال اجتماعی (تلگرام ، واتس آپ وغیره ) با تایید انجمن تشکیل شده و نماینده ای از انجمن در آن گروه عضو باشد  و ترجیحا از گذاشتن مطالب غیرعلمی و غیرمرتبط خود داری شود و از مطالب علمی کانال و سایت انجمن و مراجع علمی مرتبط با انجمن مرکزی و معتبر استفاده شود .

۲۱-  تمامی درخواست ها از انجمن مرکزی باید به صورت کتبی باشد ارسال و یا فکس گردد.

۲۲- گزارش عملکرد ماهیانه شعب به انجمن مرکزی ارسال شود حتی اگر فعالیتی نداشته باشند .

۲۳- در راستای اطلاع رسانی برنامه ها و فعالیت های انجمن مرکزی کوشا باشند .

۲۴-  هر شعبه ترجیحا دارای یک نیروی معرفی شده اداری، دفترمرکزی، خط تلفن، فاکس و ایمیل باشد و روزهای فعالیت خود را اعلام نماید .

۲۵- آیین نامه ها و مقررات اجرایی در شعب از طریق انجمن مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۲۶- کلیه فعالیتها براساس چهارچوب اساسنامه  انجمن  و در راستای  برنامه  سالیانه  و مطابق  چشم انداز انجمن مرکزی بوده  و اولویت  تقدم و تاخر براساس خود شعبه و براساس برنامه ریزی سالیانه و گزارشی که به انجمن مرکزی داده می‎شود اجرا شود.

۲۷- چارت سازمانی شعب براساس چارت اصلی انجمن مرکزی می باشد .

۲۸-  افتتاح حساب با نام استانداری با مجوز انجمن و به نام انجمن شعب و با سه امضا مورد تایید انجمن شعب که باید به تایید هیات مدیره برسد.

۲۹- پرونده های اعضای انجمن اتیسم حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تشکیل شعبه مورد نظر باید به صورت مکتوب موجود باشد و هم در سایت ثبت نام شده و حتما باید الکترونیکی گردد.

۳۰- ترجیحا یک نفر به عنوان نماینده مالی مورد تایید انجمن مرکزی به طور مرتب گزارشات مالی را به حسابداری انجمن مرکزی ارسال نماید قابل ذکر است که شعب از نظر مالی مستقل بوده فقط گزارش به انجمن ارایه خواهند داد.

1- اطلاع‎رسانی به شهرها و یا استانها

۲- درخواست کتبی  از طرف خانواده ها

۳- درخواست تاسیس انجمن و معرفی نماینده

۴- بررسی صلاحیت نماینده معرفی شده و جلسه معارفه در انجمن مرکزی

۵- بررسی امکانات موجود و تیم اجرایی و مدیریتی

۶- هدف گذاری برای شعبه مورد نظر و گرفتن تضامین مورد لازم با توجه به اهداف انجمن مرکزی

۷- ارسال نامه از طرف انجمن مرکزی به وزارت کشور

۸- ارسال نامه به استانداری شهرستان مربوطه

۹- نامه اخذ مجوز از شهرستان مربوطه

۱۰- رای گیری برای انتخاب هیات امنا، مدیره، مدیرعامل و نماینده انجمن

۱۱- ۶ ماه فعالیت بدون مجوز” زیر نظر انجمن و در راستای رسالت های انجمن”

۱۲- گزارش عملکرد اجرایی در۳ماهه قبل از دریافت مجوز مکتوب و مصور و تعهد محضری نمایند .

۱۳- شعب از لحاظ حقوقی تحت پوشش انجمن خیریه اتیسم ایران هستند.(از لحاظ قانونی وحقوقی )

۱۴- هرشعبه یک نماینده معرفی می‎کند که آن نماینده مسئول کلیه فعالیت‎های اداری می‎باشد .

۱۵- نام انجمن نام اصلی می‎باشد.(انجمن خیریه اتیسم ایران شعبه …….)

۱۶- کلیه تولیدات و محصولات آموزشی و اطلاع رسانی و پوستر و بروشور که توسط شعب تهیه می شود باید در راستای اهداف انجمن تهیه شود و در صورت تایید نهایی واحد آموزش و پژوهش انجمن مرکزی برسد .

۱۷- برنامه های آموزشی و کارگاه‌ها نیز با همکاری زیر نظر واحد آموزش وپژوهش انجمن مرکزی برنامه‎ریزی شود .

۱۸- لگو باید لگوی انجمن باشد و در زیر لگوی انجمن نام و یا نماد انجمن شعبه مورد نظر باشد .

لیست انجمن ها و شعب انجمن اتیسم ایران در سراسر کشور

 

ردیف

نام انجمن

نام مدیرعامل

شماره همراه  شماره ثابت فکس
۱ انجمن اتیسم آذربایجان آقای خداپسند ۰۹۱۴۴۱۹۶۸۱۶ فاقد شماره
۲ انجمن اتیسم دنیای مهربان تبریز خانم اسماعیل پور ۰۹۱۴۴۱۸۵۲۳۲ ۰۴۱۳۶۵۵۲۴۰۶ ۰۴۱۳۶۵۵۲۴۰۶
۳ انجمن اتیسم هرمزگان راحله السادات حسینی ۰۹۱۷۷۶۷۳۲۵۳
۴ انجمن باران مهر اتیسم گیلان مهدی زاهدی کلشتری ۰۹۱۱۲۳۳۰۳۱۸ ۰۱۳۳۲۵۱۳۲۳۵
۵ انجمن حامیان فرشتگان آسمانی اوتیسم بانه محمد قادرسور  ۰۹۱۴۳۸۲۶۶۹۱ – ۰۹۱۸۰۶۵۱۵۸۰
۶ انجمن حمایت از مبتلایان اتیسم خوزستان فریده مرمضی ۰۹۱۶۱۱۱۵۳۶۸ ۰۶۱۳۳۳۷۲۱۳۸
۷ انجمن خیریه توانجویان اتیسم بیجار فهیمه میرزایی ( حیدری ) ۰۹۱۸۱۷۳۶۵۱۲
۸ انجمن خیریه حمایت از کودکان اتیسم اصفهان رویا قراعتی ۰۹۱۳۷۸۹۵۰۱۵ ۳۱۳۶۶۱۰۶۲۶
۹ انجمن خیریه سرای مهر اوتیسم بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) فاطمه زلقی ۰۹۹۰۳۶۳۹۵۰۰
۱۰ انجمن خیریه سلام اتیسم مازندران آقای میثم حشمتی ۰۹۱۱۶۶۱۷۳۳۴
۱۱ انجمن خیریه کودکان آوای اتیسم‌ مارندران وحیده تهم ۰۹۰۱۷۵۳۰۸۴۲ – ۰۹۱۱۴۴۰۸۰۵۹
۱۲ انجمن سرای مهر اتیسم شهر ری خانم دکتر دهقان – معصومه غفاری ۰۹۱۲۵۹۰۶۸۷۲ – ۰۹۱۲۳۳۰۹۸۲۴ ۰۲۱۳۳۴۱۰۱۲۰
۱۳ رابط – کودکان استثنایی طلوع پاوه آقای ولدبیکی ۰۹۱۸۸۸۸۴۱۱۳ رابط
۱۴ رابط – انجمن اتیسم ایران در شاهرود خانم دباغ ۰۹۳۵۸۱۰۸۲۰۱
۱۵ مرکز جامع توانبخشی اتیسم سرای پاکان خمینی ‌شهر زهرا کشاورزی ۰۹۱۳۸۸۹۹۳۰۱
۱۶ موسسه خیریه ستارگان اتیسم غرب گیلان مریم سیاح ۰۹۱۱۴۷۹۷۵۷۰
۱۷ موسسه خیریه گروه راه سلامتی اتیسم خراسان رضوی عالیه عطار ۰۹۱۵۳۲۴۸۳۴۷ ۰۵۱۳۸۱۱۲۳۹۷ ۰۵۱۳۸۱۱۲۳۹۷
۱۸ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – بنیاد اتیسم رشد – مشهد آقای موحدی – فاطمه تولایی ۰۹۱۵۱۱۵۰۴۵۴ – ۰۹۱۵۵۰۵۵۸۳۲  ۰۵۱۳۸۴۲۳۱۴۶
۱۹ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – انجمن اتیسم نگاهی نو – کیش خانم صدری ۰۹۳۷۹۶۸۳۹۱۰ ۰۷۶۴۴۴۴۳۰۲۲
۲۰ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – انجمن خیریه جامعه اتیسم خوزستان آقای خوش اخلاق – مجید معرفی شلحه ۰۹۱۶۳۰۰۳۸۱۳ – ۰۹۱۶۳۱۳۸۶۹۵ ۰۶۱۳۴۴۲۵۳۵۹
۲۱ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – بوکان آقای ملازاده ۰۹۱۴۳۸۲۰۴۴۶ ۰۴۴۴۶۲۲۶۷۷۹
۲۲ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – موسسه خیریه حامیان اتیسم گیلان  داوود قیصرنژاد – علی میرشهیدی ۰۹۱۱۳۳۶۹۵۵۱ – ۰۹۱۱۳۳۳۱۰۴۲ ۰۱۳۳۳۸۱۱۰۳۸
۲۳ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – اردبیل خانم عزیزی ۰۹۱۴۲۹۲۴۱۳۱
۲۴ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – ارومیه صبا صابونی ۰۹۱۴۱۳۹۷۹۳۰ ۰۴۴۳۲۲۵۸۰۳۱ ۰۴۴۳۲۲۵۸۰۳۱
۲۵ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – انجمن اتیسم نغمه موعود مسجد سلیمان خانم اکبری  ۰۹۳۰۶۱۱۵۸۲۲
۲۶ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – انجمن حمایت از اتیسم جنوب کرمان – جیرفت سحر نادری ۰۹۳۶۷۰۷۵۳۷۷ ۴_۰۳۴۴۳۳۱۵۹۹۰ ۰۳۴۲۶۴۳۱۳۷۲
۲۷ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – ایرانشهر خانم رودینی ۰۹۱۹۸۹۷۷۰۳۱ ۰۵۴۳۷۲۳۳۱۳۷
۲۸ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – ایلام خانم نسرین حمیلی ۰۹۱۸۸۴۲۷۸۲۱
۲۹ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – آبادان آقای میاحی ۰۹۱۶۱۳۱۳۰۰۴ فاقد شماره
۳۰ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – خراسان جنوبی سید محمد موسوی نژاد ۰۹۱۵۱۶۰۰۰۸۴
۳۱ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – خراسان شمالی خانم راه چمنی ۰۹۳۸۸۳۸۶۶۴۶
۳۲ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – زابل حبیب آزادی مقدم ۰۹۱۵۶۷۸۸۸۱۷ – ۰۹۱۵۱۴۴۴۹۷۶ ۰۵۴۳۲۲۳۸۱۳۵
۳۳ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – زاهدان آقای شهرکی ۰۹۱۵۵۴۹۵۳۰۳ ۰۵۴۳۳۴۴۴۹۰۹
۳۴ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – زنجان خانم دکتر دهنایی ۰۹۱۲۲۴۲۴۸۴۲
۳۵ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – ساری آقای دکتر غریب ۰۹۱۲۳۸۷۱۸۶۵
۳۶ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – سمنان محمد مرادی حقیقی ۰۹۱۹۶۱۲۳۴۲۰ ۰۲۳۳۴۲۲۹۶۱۶
۳۷ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – شهرکرد خانم دوستی ۰۹۳۷۸۱۸۵۱۹۹
۳۸ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – فارس خانم حاج صادقیان ۰۹۱۳۱۱۶۱۹۵۲
۳۹ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – قزوین خانم اودارباشی ۰۹۱۲۳۸۱۰۳۷۸
۴۰ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – بابل احسان کاظمی ۰۹۰۱۱۵۸۴۰۷۴  ۰۱۱۳۲۲۶۵۲۱۰
۴۱ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – قم خانم ایرانی ۰۹۱۲۴۰۲۸۱۱۴
۴۲ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – کاشان خانم خیامی پور ۰۹۱۳۲۶۲۷۶۵۲
۴۳ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – کاشان خانم طاهری ۰۹۳۹۹۶۶۲۵۰۴
۴۴ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – کرمان خانم دکتر اسلامی ۰۹۱۳۳۴۱۲۰۲۲ ۰۳۴۳۲۱۱۶۳۲۹ ۰۳۴۳۲۱۱۰۹۳۱
۴۵ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – گرگان خانم شهسواری ۰۹۱۱۱۷۸۰۹۷۴
۴۶ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – گیلان خانم نیک فر ۰۹۱۱۳۳۷۵۱۲۵
۴۷ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – لرستان یاسر امیری ۰۹۱۶۶۶۲۶۱۹۷ ۰۶۶۳۳۲۰۳۰۹۹
۴۸ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – مرکز آموزش وتوان بخشی کودکان اتیسم پرنیان اصفهان رحیم امین الرعایا یمینی ۰۹۱۳۱۱۸۱۹۴۶ ۰۳۱۳۳۳۷۳۷۴۷ ۰۳۱۳۳۳۶۶۴۴۴
۴۹ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – موسسه نیکوکاری حمایت از اتیسم سقز کمال محمدی – مهندس محمد برومند ۰۹۱۸۳۷۶۵۱۲۹ – ۰۹۱۸۸۷۴۱۷۴۷ ۰۸۷۳۶۲۲۴۹۶۸
۵۰ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – نهاوند خانم رضایی ۰۹۳۰۹۹۱۱۵۹۷
۵۱ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – هرمزگان آقای عباسی نژاد ۰۹۱۷۳۶۹۷۳۸۲
۵۲ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – همدان خانم سیدی ۰۹۱۳۱۹۶۴۲۹۰
۵۳ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – یاسوج خانم رجب پور ۰۹۱۲۰۶۹۱۸۲۴
۵۴ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – یزد آقای ابویی ۰۹۱۳۹۵۴۶۶۵۳
۵۵ نمایندگی انجمن اتیسم ایران ( اتیسم رضوان ) – اراک خانم امیری  ۰۹۱۸۱۶۱۵۵۸۹ ۳۲۷۷۸۴۸۲
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم