خدمات شعب انجمن اتیسم ایران

خدمات حمایتی اجتماعی

پذیرش و ثبت نام افراد دارای اختلال طیف اتیسم،ارزیابی و مشاوره

توانبخشی

ارائه خدماتی از جمله کلاس های ورزشی، افزایش فعالیت هایی در جهت افزایش تعاملات اجتماعی و ارتباطی به افراد دارای اختلال طیف اتیسم بر اساس سطح و سن  فرد دارای اتیسم

شبکه دوستدار

عقد تفاهم نامه با مراکز درمانی و توانبخشی مجموعه های ورزشی و موسسات فرهنگی و خدماتی با معرفی نامه انجمن اتیسم ایران

آموزش خانواده

دوره های آموزشی خانواده و برگزاری کارگاه ها در جهت توانمندسازی خانواده ها

آموزش جامعه

آموزش همگانی در زمینه افزایش دانش و تغییر نگرش جامعه و اطلاع رسانی در سطح استان، برگزاری همایش و رویدادها در جهت اطلاع رسانی و حمایت حامیان

کرمان

خدمات : خدمات حمایتی و اجتماعی – توانبخشی – آموزش خانواده – آموزش جامعه

آدرس : ب: کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به بلوار کشاورز روبه روی فنی حرفه ای بیمارستان شهید بهشتی دفتر ریاست

تلفن : ۰۳۴۳۲۱۱۷۶۲۱ – ۰۳۴۳۲۱۱۰۴۰۸

کاشان

خدمات : حمایتی و اجتماعی – توانبخشی – آموزش خانواده – آموزش جامعه

آدرس :: بلوار مفتح بعد از چهارده معصوم سمت چپ ساختمان شمسایی کوچه شهید ناجی آبادی

تلفن : ۰۳۱۵۵۵۴۸۲۳۱

گیلان

خدمات : حمایتی و اجتماعی – توانبخشی – شبکه دوستدار – آموزش خانواده – آموزش جامعه

آدرس : رشت، بیستون خیابان صفاری جنب پارک نیک مرام کوچه فولاد لو دوم پلاک ۳

تلفن : ۰۱۳۳۳۵۱۳۲۳۵

ارومیه

خدمات :حمایتی و اجتماعی – توانبخشی – شبکه دوستدار –  آموزش خانواده – آموزش جامعه

آدرس : ارومیه خیابان امام.خیابان طرزی.ساختمان معرفت.طبقه سوم.واحد ۹

تلفن : ۰۴۴۳۲۲۵۸۰۳۱

لیست انجمن ها و شعب انجمن اتیسم ایران در سراسر کشور

 

ردیف

نام انجمن

نام مدیرعامل

شماره همراه  شماره ثابت فکس
۱ انجمن اتیسم آذربایجان آقای خداپسند ۰۹۱۴۴۱۹۶۸۱۶ فاقد شماره
۲ انجمن اتیسم دنیای مهربان تبریز خانم اسماعیل پور ۰۹۱۴۴۱۸۵۲۳۲ ۰۴۱۳۶۵۵۲۴۰۶ ۰۴۱۳۶۵۵۲۴۰۶
۳ انجمن اتیسم هرمزگان راحله السادات حسینی ۰۹۱۷۷۶۷۳۲۵۳
۴ انجمن باران مهر اتیسم گیلان مهدی زاهدی کلشتری ۰۹۱۱۲۳۳۰۳۱۸ ۰۱۳۳۲۵۱۳۲۳۵
۵ انجمن حامیان فرشتگان آسمانی اوتیسم بانه محمد قادرسور  ۰۹۱۴۳۸۲۶۶۹۱ – ۰۹۱۸۰۶۵۱۵۸۰
۶ انجمن حمایت از مبتلایان اتیسم خوزستان فریده مرمضی ۰۹۱۶۱۱۱۵۳۶۸ ۰۶۱۳۳۳۷۲۱۳۸
۷ انجمن خیریه توانجویان اتیسم بیجار فهیمه میرزایی ( حیدری ) ۰۹۱۸۱۷۳۶۵۱۲
۸ انجمن خیریه حمایت از کودکان اتیسم اصفهان رویا قراعتی ۰۹۱۳۷۸۹۵۰۱۵ ۳۱۳۶۶۱۰۶۲۶
۹ انجمن خیریه سرای مهر اوتیسم بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) فاطمه زلقی ۰۹۹۰۳۶۳۹۵۰۰
۱۰ انجمن خیریه سلام اتیسم مازندران آقای میثم حشمتی ۰۹۱۱۶۶۱۷۳۳۴
۱۱ انجمن خیریه کودکان آوای اتیسم‌ مارندران وحیده تهم ۰۹۰۱۷۵۳۰۸۴۲ – ۰۹۱۱۴۴۰۸۰۵۹
۱۲ انجمن سرای مهر اتیسم شهر ری خانم دکتر دهقان – معصومه غفاری ۰۹۱۲۵۹۰۶۸۷۲ – ۰۹۱۲۳۳۰۹۸۲۴ ۰۲۱۳۳۴۱۰۱۲۰
۱۳ رابط – کودکان استثنایی طلوع پاوه آقای ولدبیکی ۰۹۱۸۸۸۸۴۱۱۳ رابط
۱۴ رابط – انجمن اتیسم ایران در شاهرود خانم دباغ ۰۹۳۵۸۱۰۸۲۰۱
۱۵ مرکز جامع توانبخشی اتیسم سرای پاکان خمینی ‌شهر زهرا کشاورزی ۰۹۱۳۸۸۹۹۳۰۱
۱۶ موسسه خیریه ستارگان اتیسم غرب گیلان مریم سیاح ۰۹۱۱۴۷۹۷۵۷۰
۱۷ موسسه خیریه گروه راه سلامتی اتیسم خراسان رضوی عالیه عطار ۰۹۱۵۳۲۴۸۳۴۷ ۰۵۱۳۸۱۱۲۳۹۷ ۰۵۱۳۸۱۱۲۳۹۷
۱۸ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – بنیاد اتیسم رشد – مشهد آقای موحدی – فاطمه تولایی ۰۹۱۵۱۱۵۰۴۵۴ – ۰۹۱۵۵۰۵۵۸۳۲  ۰۵۱۳۸۴۲۳۱۴۶
۱۹ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – انجمن اتیسم نگاهی نو – کیش خانم صدری ۰۹۳۷۹۶۸۳۹۱۰ ۰۷۶۴۴۴۴۳۰۲۲
۲۰ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – انجمن خیریه جامعه اتیسم خوزستان آقای خوش اخلاق – مجید معرفی شلحه ۰۹۱۶۳۰۰۳۸۱۳ – ۰۹۱۶۳۱۳۸۶۹۵ ۰۶۱۳۴۴۲۵۳۵۹
۲۱ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – بوکان آقای ملازاده ۰۹۱۴۳۸۲۰۴۴۶ ۰۴۴۴۶۲۲۶۷۷۹
۲۲ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – موسسه خیریه حامیان اتیسم گیلان  داوود قیصرنژاد – علی میرشهیدی ۰۹۱۱۳۳۶۹۵۵۱ – ۰۹۱۱۳۳۳۱۰۴۲ ۰۱۳۳۳۸۱۱۰۳۸
۲۳ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – اردبیل خانم عزیزی ۰۹۱۴۲۹۲۴۱۳۱
۲۴ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – ارومیه صبا صابونی ۰۹۱۴۱۳۹۷۹۳۰ ۰۴۴۳۲۲۵۸۰۳۱ ۰۴۴۳۲۲۵۸۰۳۱
۲۵ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – انجمن اتیسم نغمه موعود مسجد سلیمان خانم اکبری  ۰۹۳۰۶۱۱۵۸۲۲
۲۶ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – انجمن حمایت از اتیسم جنوب کرمان – جیرفت سحر نادری ۰۹۳۶۷۰۷۵۳۷۷ ۴_۰۳۴۴۳۳۱۵۹۹۰ ۰۳۴۲۶۴۳۱۳۷۲
۲۷ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – ایرانشهر خانم رودینی ۰۹۱۹۸۹۷۷۰۳۱ ۰۵۴۳۷۲۳۳۱۳۷
۲۸ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – ایلام خانم نسرین حمیلی ۰۹۱۸۸۴۲۷۸۲۱
۲۹ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – آبادان آقای میاحی ۰۹۱۶۱۳۱۳۰۰۴ فاقد شماره
۳۰ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – خراسان جنوبی سید محمد موسوی نژاد ۰۹۱۵۱۶۰۰۰۸۴
۳۱ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – خراسان شمالی خانم راه چمنی ۰۹۳۸۸۳۸۶۶۴۶
۳۲ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – زابل حبیب آزادی مقدم ۰۹۱۵۶۷۸۸۸۱۷ – ۰۹۱۵۱۴۴۴۹۷۶ ۰۵۴۳۲۲۳۸۱۳۵
۳۳ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – زاهدان آقای شهرکی ۰۹۱۵۵۴۹۵۳۰۳ ۰۵۴۳۳۴۴۴۹۰۹
۳۴ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – زنجان خانم دکتر دهنایی ۰۹۱۲۲۴۲۴۸۴۲
۳۵ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – ساری آقای دکتر غریب ۰۹۱۲۳۸۷۱۸۶۵
۳۶ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – سمنان محمد مرادی حقیقی ۰۹۱۹۶۱۲۳۴۲۰ ۰۲۳۳۴۲۲۹۶۱۶
۳۷ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – شهرکرد خانم دوستی ۰۹۳۷۸۱۸۵۱۹۹
۳۸ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – فارس خانم حاج صادقیان ۰۹۱۳۱۱۶۱۹۵۲
۳۹ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – قزوین خانم اودارباشی ۰۹۱۲۳۸۱۰۳۷۸
۴۰ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – بابل احسان کاظمی ۰۹۰۱۱۵۸۴۰۷۴  ۰۱۱۳۲۲۶۵۲۱۰
۴۱ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – قم خانم ایرانی ۰۹۱۲۴۰۲۸۱۱۴
۴۲ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – کاشان خانم خیامی پور ۰۹۱۳۲۶۲۷۶۵۲
۴۳ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – کاشان خانم طاهری ۰۹۳۹۹۶۶۲۵۰۴
۴۴ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – کرمان خانم دکتر اسلامی ۰۹۱۳۳۴۱۲۰۲۲ ۰۳۴۳۲۱۱۶۳۲۹ ۰۳۴۳۲۱۱۰۹۳۱
۴۵ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – گرگان خانم شهسواری ۰۹۱۱۱۷۸۰۹۷۴
۴۶ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – گیلان خانم نیک فر ۰۹۱۱۳۳۷۵۱۲۵
۴۷ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – لرستان یاسر امیری ۰۹۱۶۶۶۲۶۱۹۷ ۰۶۶۳۳۲۰۳۰۹۹
۴۸ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – مرکز آموزش وتوان بخشی کودکان اتیسم پرنیان اصفهان رحیم امین الرعایا یمینی ۰۹۱۳۱۱۸۱۹۴۶ ۰۳۱۳۳۳۷۳۷۴۷ ۰۳۱۳۳۳۶۶۴۴۴
۴۹ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – موسسه نیکوکاری حمایت از اتیسم سقز کمال محمدی – مهندس محمد برومند ۰۹۱۸۳۷۶۵۱۲۹ – ۰۹۱۸۸۷۴۱۷۴۷ ۰۸۷۳۶۲۲۴۹۶۸
۵۰ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – نهاوند خانم رضایی ۰۹۳۰۹۹۱۱۵۹۷
۵۱ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – هرمزگان آقای عباسی نژاد ۰۹۱۷۳۶۹۷۳۸۲
۵۲ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – همدان خانم سیدی ۰۹۱۳۱۹۶۴۲۹۰
۵۳ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – یاسوج خانم رجب پور ۰۹۱۲۰۶۹۱۸۲۴
۵۴ نمایندگی انجمن اتیسم ایران – یزد آقای ابویی ۰۹۱۳۹۵۴۶۶۵۳
۵۵ نمایندگی انجمن اتیسم ایران ( اتیسم رضوان ) – اراک خانم امیری  ۰۹۱۸۱۶۱۵۵۸۹ ۳۲۷۷۸۴۸۲
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم
X