عينك هوشمند گوگل به كمك كودكان اتيسم مي آيد

عينك هوشمند گوگل به كمك كودكان اتيسم مي آيد

عينك هوشمند گوگل

▫نتايج يك پژوهش جديد منتشر شده در نشريه انلاين ‘مرزهاي رباتيك و هوش مصنوعي’ نشان مي دهد، تكنولوژي عينك جديد گوگل مي تواند ساختار و دستورالعمل مكالمه ها را تشخيص داده و در مقابل، پاسخ هاي مناسبي را براي كاربر فراهم كند.

▫آزاده كوشكي، استاديار موسسه مهندسي بيومتريال و بيومديكال تورنتوي كانادا، و دانشمندان موسسه تحقيقاتي بلورويو عقيده دارند: اين تحقيق نشان ميدهد كه كودكان قادر هستند در آينده از اين تكنولوژي به نحو احسن استفاده كنند و از ارتباط با آن لذت ببرند.
▫بر اين اساس، اغلب كودكان طيف اتيسم مجذوب تكنولوژي شده و آن را ابزاري بسيار انگيزشي براي رساندن منظور خود به ديگران مي دانند.
اما مشكلي كه در ارتباط با اين تكنولوژي در حال حاضر وجود دارد اين است كه استفاده از ارتباط انسان با كامپيوتر براي اموزش مهارتهاي اجتماعي، ميتواند تاثيرات متضادي با هدف و خواسته نهايي آن داشته باشد، بطوريكه ممكن است كاربر از لحاظ اجتماعي گوشه گير و منزوي شود.
▫پروفسور كوشكي معتقد است: نكته حائز اهميت اين است كه ما قصد جايگزيني يك ماشين كامپيوتري را بجاي انسان نداريم؛ بلكه هدف استفاده از اين نرم افزار، آموزش و افزايش تجربه كودكان در مواجهه با مردم در دنياي واقعي است.
▫وي ادامه داد: كودكان ميتوانند مهارتهاي خود را خارج از محيط معمولي جلسات درماني تقويت كرده و اين مسئله باعث بوجود امدن حس استقلال و خودباوري در تعاملات روزمره شود.
براي ارزيابي قابليت هاي اين نرم افزار، پژوهشگران از ١٥ كودك داراي طيف اتيسم خواستند تا هنگام برقراري ارتباط با ديگران، توسط این برنامه هدايت شوند.
▫آنها دريافتند كه اين اپليكيشن ميتواند اكثر گفتگوها را بدون خطا كامل كرده و كودكان ميتوانند به اين نرم افزار بعنوان يك تكيه گاه در حل مكالمات روزمره خود اعتماد كنند.نكته قابل توجه اين است كه این برنامه توانايي حدس و دريافت كلمات انتخاب شده توسط كاربر را قبل از اتمام جمله توسط او دارد كه اين امر باعث ادامه پيدا كردن جريان گفتگو بصورت طبيعي مي شود.
?اميد است كه در آينده اي نزديك توسعه اين نرم افزار به مرحله شخصي سازي برسد تا متناسب با توانايي هاي فردي و خواسته هاي كودكان مورد استفاده قرار گيرد.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم