لیست خدمات سازمان بهزیستی به مددجویان دارای اختلال طیف اتیسم

لیست خدمات سازمان بهزیستی به مددجویان دارای اختلال طیف اتیسم

لیست خدمات سازمان بهزیستی

لیست خدمات سازمان بهزیستی به مددجویان دارای اختلال طیف اتیسم

 1. پرداخت مستمری (۵۳۰۰۰ تومان) برای طیف های شدید و خیلی شدید
 2. پرداخت افزایش هدفمندی یارانه
 3. توزیع لوازم بهداشتی ضروری و پوشاک، باند، پانسمان و …
 4. پرداخت کمک هزینه درمان
 5. پرداخت کمک هزینه معاش
 6. پرداخت کمک هزینه مناسب سازی منزل شامل تعبیه توالت فرنگی، سطح شیب دار و …
 7. پلاک وِیژه معلولین (طیف شدید و خیلی شدید)
 8. کمک هزینه های موردی
 9. دادن حق انشعاب آب و برق و گاز رایگان
 10. معرفی به مراکز توابخشی و استفاده از حق یارانه مرکز (لیست مراکز در پیوست آمده است)
 11. کمک هزینه خرید مسکن و ودیعه مسکن برای افراد دارای دو معلول
 12. پرداخت وام خوداشتغالی برای خانواده یا فرد مبتلا به اتیسم (در صورت داشتن جواز کسب، دو ضامن و مدرک فنی حرفه ای)

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم