مجتمع دارویی و درمانی هلال به لیست شبکه دوستدار اتیسم پیوست

مجتمع دارویی و درمانی هلال به لیست شبکه دوستدار اتیسم پیوست

پیرو هماهنگیهای انجام شده از دو ماه گذشته در راستای عقد تفاهم نامه با مجتمع دارویی و درمانی هلال، یکی از بزرگترین بیمارستانها در شرق تهران، این مجتمع به لیست شبکه ی دوستدار_اتیسم پیوست.

اولین فعالیت واحد آموزش انجمن اتیسم ایران در جهت آموزش پرسنل همکاران اعضای شبکه دوستدار اتیسم می‌باشد

سه شنبه ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۷،اولین جلسه‌ی آموزشی ویژه کادر اداری، بهداشتی و درمانی بیمارستان هلال برگزار شد.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم