سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو هیئت امنا

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران:  معاونت توسعه مدیریت استانداری تهران

تحصیلات: کارشناس مدیریت منابع انسانی

سوابق شغلی: معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم