هفته ملی کودک گرامی باد

هفته ،هفته ي ملي كودك است و روز،روز جهاني كودك ……

امسال در حالي در كنار فرزندان اتيسم هستيم كه شايد تازه نامي، نام آشنا باشند براي مردمان ايران زمين …

شايد نگويند: اتيسم ديگر چيست
شايد نگويند :اتيسم يك مكتب فلسفيست
شايد نگويند :اتيسم يك دارو است
شايد نگويند:اتيسم يك جزيره است و
هزاران شايد ديگر ….

اما :
اتيسم چيست و
كودك اتيسم كيست و
خانواده ي اتيسم در كجا نادیده گرفته شده است و
مادر اتيسم چه رنجي را از ندانستنها تحمل ميكند و
درمانگر اتيسم چقدر بايد بداند و
سياستگذار اتيسم چقدر درباره حداقل حقوق شهروندي برنامه ريزي كرده است و …
منِ ايراني و جامعه ي ايران …
آيا پذيراي پر مهر كودكان اتيسم در آغوش مام وطن هستيم…..؟؟!!!

انجمن اتيسم ايران
مهرماه ١٣٩٦

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم