کاردرمانی حسی حرکتی

یکی از اصلی‌ترین و حادترین مشکلات کودکان اتیسم اختلال پردازش حسی است. اصطلاح پردازش حسی به این معنی است که چگونه فرد آنچه را که می‌بیند، می‌شنود و احساس می‌کند را پردازش کرده و پاسخ مناسب ارائه می‌دهد. اختلال در دریافت، درک و تفسیر و پاسخ به حواس مختلف باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود که بر مهارت‌های زندگی و رفتار فرد تأثیر خواهد گذاشت. کودکان مبتلا به نقص پردازش حسی ممکن است در مهارت‌های حرکتی، تعادل و هماهنگی چشم و دست مشکل داشته باشند. برخی از کودکان با اختلال اتیسم به دنبال راه‌هایی برای جستجوی برخی احساسات و انجام رفتارهای خودتحریکی (مانند تکان دادن به جلو و عقب، کوبیدن سر و کاوش دهانی اشیاء غیرقابل‌خوردن) هستند.

ارزیابی حسی-حرکتی در مواردی مثل مهارت‌های ادراکی و سمعی-بصری، رشد حرکتی، استقامت، هماهنگی، تعادل، توانایی برنامه‌ریزی حرکتی، مهارت‌های خودیاری مثل نظافت و توانایی پردازش حسی انجام می‌شود. در کاردرمانی حسی-حرکتی اهدافی مثل افزایش هوشیاری (چرخش، جست وخیز با توپ، پرش) برای تحریک دستگاه عصبی مرکزی بدن، بهبود سازمان‌دهی حسی-حرکتی (حفظ تعادل بر روی تختۀ تعادلی، بازی با توپ) برای به کارگیری همزمان مغز و بدن، آرام‌سازی (فعالیت‌های سنگین عضلانی مانند فشار بر دیوار، فشار بر روی زمین، کار با وزنه) برای افزایش توانایی تنظیم ورودی (درون‌داد) حسی، بهبود مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت پی‌گیری می‌شوند.