کاردرمانی شناختی:

واژۀ «شناخت» به همۀ اَشکال دانستن و آگاهی مانند ادراک، اندیشیدن، به خاطر آوردن، استدلال کردن، قضاوت و تصور کردن اشاره دارد. عملکردهای پردازش اطلاعات مثل توجه و حافظه و عملکردهای اجرایی مثل حل مسئله، برنامه‌ریزی و خودنظارتی نیز ذیل مفهوم شناخت معنا می‌شوند. کودکان با اختلال طیف اتیسم اغلب در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران مشکل دارند و ممکن است علایق، فعالیت‌ها و مهارت‌های بازی محدودی داشته باشند.

کاردرمانی به افراد کمک می‌کند تا روی مهارت‌های شناختی، فیزیکی، اجتماعی و حرکتی کار کنند و این مهارت‌ها را در خانه یا مدرسه توسعه دهند. کاردرمانگران در شناسایی نقایص شناختی عملکردمحور تخصص دارند. برای افراد با اختلال طیف اتیسم، جلسات کاردرمانی اغلب بر مهارت‌های بازی، راهبردهای یادگیری، خودمراقبتی و مدیریت مشکلات حسی متمرکز است. کودکان در مواردی مثل دامنۀ توجه، تحمل، دستورپذیری، کارکردهای اجرایی، شناسایی جهت‌ها، تشخیص شکل از زمینه، کاربرد اشیا و وسایل، مفهوم طبقه‌بندی، شناخت فصل‌ها، مشاغل و … مورد ارزیابی شناختی قرار می‌گیرند. بهبود مهارت‌های ادراکی مانند شناسایی تفاوت‌ها، آگاهی از بدن و ارتباط آن با محیط، بهبود مهارت‌های ادراک بینایی مثل خواندن و نوشتن، بهبود بازی و ارتباطات جتماعی، توسعۀ روابط با بزرگسالان، افزایش تمرکز، ابراز مناسب احساسات، خودکنترلی و افزایش سطح هوشیاری از اهداف کاردرمانی شناختی هستند.