کدام کودکان به درمان اکسی توسین پاسخ می دهند؟

کدام کودکان به درمان اکسی توسین پاسخ می دهند؟

مطالعات نشان داده است که درمان اکسی توسین در بهبود رفتار اجتماعی برخی از کودکان دارای اتیسم می تواند موثر واقع شود.

این مطالعه که توسط محققان دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد انجام گرفته است، نشان داد که سطوح اکسی توسین، هورمون مرتبط با پاسخ های عاطفی و اجتماعی، در کودکان مبتلا به اتیسم بسیار متفاوت است. میزان اکسی توسین در کودکان مبتلا به اتیسم، بر پاسخ آنها به درمان های بر پایه اکسی توسین تأثیر می گذارد. همچنین مشخص شد که تمام کودکان مبتلا به کمبود اکسی توسین مشکلات اجتماعی را دارند.

این آزمایش بر روی 32 کودک مبتلا به اتیسم، که به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند انجام شد. برای یک گروه برای درمان اسپری بینی “اکسی توسین” دوبار در روز به مدت 4 هفته تجویز شد. بچه ها در گروه دیگر اسپری “پلاسبو” را به همان شیوه مصرف می کردند.

مشخص شد که از کودکانی که درمان اسپری اکسی توسین را دریافت کرده اند، افرادی که دارای کمترین میزان این هورمون در ابتدای آزمایش بودند بیشترین پیشرفت را نشان دادند.همچنین مشاهده شد که درمان با اکسی توسین در بهبود حرکات غیر ارادی عضلانی و اضطراب نقشی ندارد و اسپری اکسی توسین اثرات جانبی بر کودکان نداشت.لازم به ذکر است که رفتار های اجتماعی و معاشرتی نیز به میزان کمی در کودکانی که درمان دارویی پلاسبو را انجام داده اند، بهبود یافته است. در این مورد همچنین کودکان با سطح پایین اکسی توسین در ابتدای آزمایش بیشترین بهبودی را نشان دادند و بدن آنها حتی شروع به تولید اکسی توسین بیشتر از میزان خودشان کردند.در آخر محققین برای تایید نهایی تاثیر اکسی توسین بر رفتارهای اجتماعی کودکان اتیستیک اذعان کرده اند که این قبیل تحقیقات باید در مقیاس های وسیع تر نیز تکرار شود.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم