گزارش مالی سال ۹۶ انجمن اتیسم

در سال ۹۶ انجمن اتیسم ایران با توجه به رسالت و اهداف ، تعهداتی در جهت بهبود وضعیت بیماران اتیسم انجام داده که گزارشاتی کوتاه از شرح هزینه های انجمن در سال ۹۶ به شرح زیر ارائه می گردد.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم