یازدهمین همایش سراسری سازمان‌های غیردولتی/ دولتی ایران

یازدهمین همایش سراسری سازمان‌های غیردولتی دولتی ایران، با حضور نمایندگان سازمانهای غیردولتی، چهارشنبه ٩ اسفند ماه

در ساختمان اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اصفهان برگزار شد.

در این همایش که مدير عامل انجمن اتيسم ايران به نمايندگي از اين سازمان حضور داشت، پانلهایی با محورهای:

– توسعه ی پایدار
– ثروت ملی سازمانهای غیردولتی
– توسعه آموزش توسعه پایدار
– میراث فرهنگی و توریسم سلامت
برگزار شد. 
در حاشیه ی همایش، آقایان دکتر ایازی، دکتر جمالی و دکتر ناصح از مرکز خیریه ی یاوران حضرت زینب (ویژه کم توانان ذهنی و اتیسم) بازدید کردند.
 اقای دکتر سعیدی با معرفی این مرکز، آمادگی موسسه را جهت همکاری های مشترک در تدوین الگوهای اجرایی کار با کودکان اتیسم و همچنین اقای دکتر ایازی آمادگی معاونت جهت ادامه ی ساخت مستند اتیسم، با رویکرد مستندسازی فعالیتهای انجام شده در مراکز معتبر را اعلام کردند.
در ادامه این نشست، خانم غفاری، مدیرعامل انجمن اتیسم ایران و اقای امین الرعایا مدیر عامل خیریه حضرت زینب (س)، در زمینه های اجرایی شدن و شکل گیری رسمی شبکه ملی اتیسم، ساخت مستند با مشارکت هر دو موسسه، تدوین و چاپ یکی از کتابهای اتیسم با کار مشترک هر دو مجموعه گفت و گو و اعلام آمادگی کردند.
در پایان مدیر عامل موسسه خیریه حضرت زینب (س) امادگی خود را برای فعالیتهای مشترک در ماه جهانی اتیسم اعلام کرد.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم