مقالات

اخبار و مطالب

زبان آموز ویژه

موسی خلف زاده طرفی متولد سال ۸۰ است. او در بدو ورود به دوران دبستان تشخیص اتیسم گرفت وبه مدرسه استثنایی رفت.

ادامه مطلب »
اخبار

حضور نمایندگان خراسان شمالی انجمن اتیسم ایران در روستای پیربز

دفتر نمایندگی خراسان شمالی با همکاری انجمن همیاران اتیسم باهدف اطلاع رسانی و شناسایی اولیه افراد اتیسم وارائه خدمات روانشناسی اقدام به حضوردر روستای پیربز نموده است .این برنامه درروز چهارشنبه مورخه ۲۷ شهریور ۹۸برگزار گردید وافراد مشکوک به اتیسم

ادامه مطلب »
اخبار

خدمات توانبخشی تخصصی رایگان در ایرانشهر

دفتر نمایندگی ایرانشهر با هدف فعالیت در مناطق محروم و ارائه خدمات توانبخشی به افراد دارای اتیسم خدمات توانبخشی تخصصی رایگان در ایرانشهر را به مدت دوروز درروزهای ۲۸ و ۲۹ شهریور در سرای سمن های ایرانشهر ارائه کرد.  

ادامه مطلب »