درباره انجمن اتیسم ایران

تاریخچه انجمن اتیسم ایران

ارتباط با دفتر مرکزی
شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور
ثبت درخواست نمایندگی

نقشه گستردگی انجمن اتیسم ایران

دریافت نسخه فارسی (PDF)
دریافت نسخه انگلیسی (PDF)

فیلم معرفی انجمن اتیسم ایران