1396-12-26

اوتیسم در ادبیات هند 

اصطلاح «اتیسم» برای اولین بار در ادبیات هند در سال 1959 بیان شد ونیمی از پژوهشات در این باره در سال 1960 انجام ومنتشر شد.
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم