1397-01-07
تغييرات خلقی

راهكارهايی برای كنترل تغييرات خلقی در تغيير فصول

همه ما تغییرات را دوست داریم، مثل تغییر فصل‌ها که با پایان یافتن فصل زمستان، فصل بهار شروع شده و شادابی و نشاط را احساس می‌کنیم.
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم