1396-12-09

گزارش هزینه کرد انجمن اتیسم از محل جشنواره غذا

اتیسم درد نیست، تنهایی اتیسم درد است و شما با مهر بی دریغتان ما را تنها نگذاشتید.
1396-12-05
اتیسم

خبر فوری

  دولت مکلف به پرداخت هزینه های درمانی اتیسم از محل بیمه پایه سلامت مي باشد.
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم