اتیسم و بلایای طبیعی

اتیسم و بلایای طبیعی

♻انجمن اتیسم ایران در حالی به استقبال روز جهانی آگاه سازی از اختلال اتیسم رفت که سه استان گلستان ،لرستان وخوزستان درگیر سیل شدند.در اولین روزهای سیل در گلستان، در روزهای ابتدایی سال، انجمن اتیسم ایران باحضور در جلسات هماهنگی سازمانهای مردم نهاد با وزارت بهداشت، در جهت رسیدگی بهتر به بیماران خاص و دیگر بیماران که در محل معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و‌ با حضور نمایندگان سمنهای سلامت با فعالیت ملی، نمایندگان دانشگاههای تهران،ایران ،البرز وشهید بهشتی و‌نمایندکان معاونتهای مرتبط وزارت بهداشت تشکیل شد شرکت نموده و آمادگی خود راجهت حضور هرچه موثرتر در مناطق سیل زده اعلام نمود .

?نماینده ای از طرف سازمانهای مردم نهاد انتخابات گردید و جهت بررسی و گزارش وضعیت از مناطق سیل زده به استانهاي مورد نظر اعزام گردید .
?در جلسات فوق مقرر شد تیم های داوطلب روانشناسی از سازمانهای مردم نهاد با هماهنگی دانشگاه وپس از آموزش از طرف دفتر سلامت روان وزارت بهداشت وپس از فروکش کردن سیل جهت امدادرسانی به منطقه اعزام شوندودر حال حاضرسازمانهای مردم نهاد پیگیر وضعیت بیماران خود در مناطق سیل زده باشند .

?طی تماس های تلفنی با نمایندگان انجمن اتیسم ایران در استانهای گلستان (گرگان)لرستان (خرم آباد)خوزستان(اهواز)ودریافت آمار از افراد اتیسم منطقه ،واحد حمایتی طی تماسهایی با مددجویان اتیسم منطقه جویای وضعیت آنان گردید.
⚡5خانواده ی دارای پرونده در انجمن از استان گلستان جزو مناطق آسیب دیده نبودند وبا تماس تلفنی با 76خانواده اتیسم در منطقه (طبق آمار نماینده )تماس گرفته شدکه آسیب جدی نداشتند.همچنین دراستان گلستان با ارسال پوستر و بروشورهای معرفی اتیسم در مناطق سیل زده، اقدام به اطلاع رسانی گردیده است
⚡با 10خانواده دارای پرونده در لرستان تماس گرفته شد که خوشبختانه آسیبی ندیده اندوبا تماس تلفنی با 44خانواده اتیسم در منطقه (طبق آمار نماینده )6خانواده دچار آسیب وخسارات جدی شده اند که در اسرع وقت اقدامات حمایتی در مورد این عزیزان صورت خواهد گرفت .
⚡در استان خوزستان 8خانواده اتیسم در مناطق سیل زده شناسایی گردیدند که منازل آنان آسیب جدی ندیده اندووضعیت2خانواده که دارای آسیب های جدی بودند و از طرف نیروهای داوطلب انجمن در اهواز معرفی شده اند درحال پیگیری می باشد .
?انجمن اتیسم ایران با همکاری مرکز نگهداری ……. ..آمادگی نگهداری از کودکان اتیسم مناطق سیل زده را به مدت یکماه به صورت رایگان دارد تا خانواده های اتیسم به راحتی بحران را پشت سر گذاشته و کودکان اتیسم نیز دچار مشکلات ناشی پس از سیل نشوند.
?انجمن اتیسم ایران پس از گذار از این بحران با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی، در منطقه حاضر خواهد شد و خدمات روانشناسی و مددکاری و کمک رسانی به جامعه اتیسم را ارائه خواهد نمود.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم