اهميت «روز جهانی اتیسم » و ضرورت يك ماه آگاه سازی پيرامون اتیسم

اهميت روز جهانی اتیسم

✳دوم آوريل مقارن با ۱۳فروردین ماه، روز جهانی اتیسم نام گذاري شده است.

✳انجمن اتيسم ايران در راستاي افزايش دانش و آگاهي جامعه پيرامون اتيسم، سلسله برنامه هايي را با عنوان “٧گام با اتيسم” از روز جهاني اتيسم تا هفته سلامت به مدت يك ماه در دستور كار دارد.

?گام اول: حضور در برنامه هاي خبري، اجتماعي و سلامت سيما(خبر ٢٠شبكه چهار، لوتوس شبكه سلامت، موتور جستجو شبكه آموزش و…)، خبرگزاريهاي رسمي و پخش تيزر اتيسم در سيما

?گام دوم: آبي كردن “پل طبيعت” و “برج آزادي” تهران و بناهاي تاريخي استانها هم زمان با برج هاي دنيا

?گام سوم: نصب بيلبورد و بنرهاي شهري با هدف اطلاع رساني پيرامون اتيسم در شهر تهران و مراكز استانهاي كشور، پخش تيزر اتيسم در مترو تهران، نصب اينفوگرافي در خانه هاي بهداشت

?گام چهارم: برگزاري همايش علمي با مشاركت “يونسكو” با موضوع “توانبخشي مبتني بر جامعه”

?گام پنجم: شروع حرفه آموزي با مشاركت سازمان فني و حرفه اي ويژه نوجوانان دختر و پسر طيف اتيسم

?گام ششم: همايش پياده روي خانوادگي با حضور خانواده هاي عزيز، هنرمندان و مسولين محترم

?گام هفتم: اكران مستند “اختلالي به نام اتيسم” و برگزاري مراسم ويژه روز جهاني با هدف پيگيري مطالبات

✳با انجمن اتيسم ايران در اين ماه همراه باشيد تا با آگاهي بيشتر پيرامون اتيسم همه باهم حال خوب بسازيم و كودكان طيف اتيسم را بيش از پيش درك كنيم

The importance of World Autism Day and the necessity of raising awareness about Autism for one month. World Autism Day is April 2 which coincides with the end of Nowruz celebration (Persian new year) in Iran.

Iran Autism Association have organized a series of plans from April 2 till the end of Health Week in Iran, which is called ‘7 Steps with Autism’ to increase the society awareness about Autism for one month in Iran.

♣️ 1st Step: Attending in local informative TV programs about the society and health (Channel 4, Lotus Health Network, Education Network, and etc.)
♣️ 2nd Step: Lighting two iconic places in Tehran (‘Tabi’at Bridge’ and ‘Azadi Tower’) and some other capital of provinces up blue in honor of Autism simultaneously with other international towers.
♣️ 3rd Step: Installing billboards and urban banners aimed at informing about Autism in Tehran and the capital of provinces; Broadcasting the Autism teaser in Tehran Metro; Installing infographics in Health Houses
♣️ 4th step: Organizing a scientific conference in collaboration with UNESCO on “Community-based Empowerment”.
♣️ 5th Step: Starting vocational education in collaboration with Technical and Vocational Training Organization (TVTQ) designed for teenage boys and girls with Autism Spectrum Disorder (ASD).
♣️ 6th Step: Organizing a hiking gathering with families, celebrities, and authority figures.
♣️ 7th Step: Releasing ‘Autism Disorder Documentary’ and organizing a special ceremony for World Autism Day to follow up our demands.

Join Iran Autism Association to make a good feeling together by increasing the awareness about autism and to understand children with ASD better.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم