روز جهانی اتیسم

روز جهانی اتیسم

كودكان و نوجوانان “دختر طیف اتیسم” در حال رشد هستند…

?شعار امسال (۲۰۱۸) روز جهانی اتیسم در خصوص “توانمند سازی دختران و زنان طيف اتیسم” میباشد.
?متاسفانه در كشورمان عدم توجه و رسیدگی به نیازمندی هاي خاص دختران طیف اتیسم كه مشكلات شان بسیار بیشتر و بارزتر از پسران این طیف در سنین مختلف رشد و دوران بلوغ میباشد را شاهد هستيم.
?مهمترین محورهای توجه به نيازهاي خاص دختران طیف اتیسم بر اساس اولویت و‌ در ایران عبارتند از :
?توجه به آموزش، درمان و توانمند سازي و حرفه آموزي
?آموزش هاي فرهنگي به جامعه و كاهش مشكلات اجتماعي دختران اتيسم(پوشش، حمل و نقل عمومي، نگاه خيره، برچسب، خشونت و…)
?آموزش و بهداشت بلوغ
?امید است با توجه ویژه به این طیف از اختلال در سطوح مختلف مدیریتی، خصوصا سیستم آموزشی و بهداشتی، شاهد استفاده ی برابر و مناسب از ساده ترین حقوق شهروندی در کودکان طیف اتیسم خصوصا دختران عزيزمان باشیم.

Our children and teenagers with Autism Spectrum Disorder (ASD) are getting matured.
2018 World Autism Awareness Day (WAAD) observance is ‘Empowering Women and Girls with Autism’.

Unfortunately, we can observe ignoring and passing over girl’s special needs with Autism Spectrum Disorder (ASD), which their challenges are much further and more clear than boys with ASD, in different growth and maturation stages in our country.

The main prioritized subjects should be addressed for the girl’s special needs with Autism in Iran are:
• Focusing on education, therapy, empowering, and vocational education
• Cultural training to community and decline social challenges of the girls with Autism (dress/ hijab, public transportation, discrimination, stereotype, violence and etc.)
• Education and maturity health

We hope a special and extra care towards Autism from our education and health system in different managerial levels lead our society to equal human rights for children with Autism, especially our dear girls

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم